Sjukvårdsdistriktet skär ner på investeringarna

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt reagerar på kommunernas försämrade ekonomi genom att minska på investeringarna under de närmast två åren med knappt 15 miljoner euro jämfört med den tidigare investeringsnivån.

Fullmäktige godkände idag (26.11.2019) budgeten och ekonomiplanen för åren 2020–2022. I den föregående ekonomiplanen reserverades 51 miljoner euro för investeringar för året 2020, men i den nu godkända planen är beloppet 43 miljoner euro. För året 2021 har investeringsreserveringarna minskat från tidigare 65 miljoner till 58,5 miljoner euro. 

Därtill hade man i den ekonomiplan som fullmäktige nu godkänt reserverat 72,3 miljoner euro för investeringar år 2022 och 28 miljoner euro för året 2023.

Enligt sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga klarar distriktets och kommunernas ekonomi inte de tilltänkta investeringarna, och därför har nya planer uppgjorts.

– Vi har helt enkelt inte råd med att bygga alla nya utrymmen och att köpa all dyr apparatur, hur nödvändiga de än må vara. En del kommer inte att förverkligas överhuvudtaget, en del anskaffningar senareläggs, det nya sjukhusprojektet för psykiatrin förverkligas i skeden.

Honga säger dessutom att nybygget som planerats för Salo sjukhus drivs som ett fastighetsbolag.

Av investeringarna under åren 2020–2022 hänför sig 120,6 miljoner till nybyggen och 53,2 miljoner euro till apparater och utrustning. Exempelvis reserveras cirka 17 miljoner euro för renovering av Åucs A-C-sjukhus och fem miljoner euro för grundlig renovering av Åucs Loimaa sjukhus. 

Under åren 2020­-2021 reserveras tre miljoner euro för planering av psykiatriska sjukhusets nybygge. För den egentliga byggverksamheten reserveras 57 miljoner euro för åren 2022–2023.

Byggnadskostnaderna för Åucs T3-sjukhus syns inte bland investeringsutgifterna, då detta projekt drivs i form av leasingfinansiering. Dock görs en reservering på 14 miljoner euro för anskaffning av apparater och lösöre under åren 2020–2022.

 

Ändrat : 26.11.2019 16:17
Skapad : 26.11.2019 16:10