Sjukvårdsdistriktet uppdaterar patientdatasystemet – patientarbetet blir långsammare

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt använder patientdatasystemet Uranus.  Systemet uppdateras lördagen 24 november 2018 och detta kommer att betyda långsammare hantering av patientuppgifter under veckoslutet.  Uppdateringen kan också inverka på patientarbetet på poliklinikerna i början av nästa vecka.

– Uppdateringen av patientdatasystemet inverkar på verksamheten såtillvida att personalen inte kommer att ha tillgång till alla patientuppgifter under den tid som uppdateringen sker.  Dataöverföringen blir också långsammare, berättar Yrjö Koivusalo, chef för dataadministrationen inom sjukvårdsdistriktet.

Så långt som det är möjligt, kommer uppdateringen av systemet att schemaläggas till de tider på dygnet då verksamheten är minst livlig.

– Dessvärre kommer uppdateringen att inverka mest på jourarbetet och på bäddavdelningarnas arbete, då dessa också fungerar för fullt under veckosluten, säger Petri Virolainen, sjukhusdirektör.

Uppdateringen hör till det regelbundna systemunderhållet. Patientsäkerheten äventyras inte.

Ändrat : 15.10.2019 08:34
Skapad : 23.11.2018 09:25