Sjukvårdsdistriktet uppdaterar sin strategi

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt håller på att uppdatera sin strategi för åren 2019–2020. Ifall vård- och landskapsreformen genomförs som planerat är distriktets uppdaterade strategi i kraft endast under året 2019.

– Den kan ändå ge värdefulla riktlinjer för verksamheten inom landskapets affärsverk och för de som organiserar hälsovårdstjänster, säger sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä som lett beredningen av strategin.

Visionen som skrivits in i strategin "Hälsa genom spetskunnande – tillsammans" beskriver enligt Setälä synen på att sjukvårdsdistriktets centrala mål är att göra våra patienter friskare. För att uppnå målet satsar sjukvårdsdistriktet både på att utveckla vitt utbrett kunnande och på ett allt tätare samarbete med övriga aktörer inom hälso- och sjukvård.

– Vi behöver allt effektivare behandlingar och smidiga vårdstigar för patienterna i vårt landskap och också i övriga landskap. Sjukvårdsdistriktets förmåga att undersöka och utveckla dessa saker bör utnyttjas till fullo, påminner Setälä.

Styrelsen beslöt idag (22.5.2018) att enhälligt föreslå för fullmäktige, som sammanträder i juni, att det godkänner uppdateringen av strategin enligt förslaget.

 

Ändrat : 22.5.2018 12:57
Skapad : 22.5.2018 12:50