​Sjukvårdsdistriktet utreder möjligheter till att förbättra svenskspråkig service

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utreder möjligheter till att förbättra servicen på svenska. Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä har nyss tillsatt en arbetsgrupp för detta ändamål. Distriktets styrelse utnämnde idag (18.9.2018) en styrgrupp för att stöda och leda arbetsgruppens förberedande arbete.

Arbetsgruppen har fått tid till slutet av oktober för att förbereda ett förslag som ska behandlas på styrelsemötet den 6 november.

T-sjukhuset

På bilden: T-sjukhuset.

Enligt Setälä behövs utredningen bland annat eftersom Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) enligt avtalen erbjuder krävande specialsjukvård för de svenskspråkiga invånarna i Egentliga Finland, Österbotten och på Åland.  

– Vi bör utveckla personalens förmåga att betjäna patienterna på så sätt att deras språkliga rättigheter tryggas, säger Setälä.

Arbetsgruppen utreder alternativa sätt att organisera specialsjukvården för den svenskspråkiga befolkningen enligt sjukvårdsdistriktets strategi och målen för social- och hälsovårdsreformen. Såväl Åucs, Åbo stadssjukhus och Åbolands sjukhus nuvarande resurser och utvecklingsmöjligheter tas i beaktande i planeringsarbetet.

Arbetsgruppens uppgift är dessutom att göra upp en plan för utbudet av tjänster som erbjuds på Åbolands sjukhus och att ta ställning till lösningar som gäller utrymmena. Enligt Setälä är målet att skapa en verksamhetsmodell, utifrån vilken man år 2019 kan planera den organisation som behövs samt fatta beslut vad gäller ägandet och fortsatt utveckling av Åbolands sjukhus.

Arbetsgruppens sammansättning

  • sjukhusdirektör Petri Virolainen, Åucs
  • administrativ överskötare Wiveka Kauppila, Åucs
  • vd Reijo Grönfors, Åbolands sjukhus
  • ekonomichef Mona Rönnholm, Åbolands sjukhus
  • ekonomichef Heli Lähteenmäki, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
  • personalens representant Sanna Kaukovalta, Åbolands sjukhus

Styrgruppens sammansättning

  • styrelsens representanter Piia Elo (styrgruppens ordförande), Niklas Guseff, Kari Friman
  • tjänstemannakårens representanter chefsöverläkare Mikko Pietilä och sjukhusöverskötare Tuija Lehtikunnas
  • representant för nämnden för den språkliga minoriteten Marja-Riitta Ståhlberg
  • representant för Åbolands sjukhus direktion Olof Elenius.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi   

Ändrat : 10.10.2019 08:35
Skapad : 18.9.2018 13:05