Sjukvårdsdistriktet valde sina spetskompetensenheter

Som nya spetskompetensenheter valdes Åbo universitetscentralsjukhus enheter: barnpsykiatriska forskningscentret, neuromodulationscentret och sömn- och andningscentret. Också de enheter som tidigare uppnått spetskompetens får behålla sin status. Fem enheter får finansiering på totalt 300 000 euro.

Tarja Saaresranta, Kaisa Tojkander, Päivi Lehto och Susanna Aalto. 

Åucs sömn- och andningscenter utsågs till en av sjukvårdsdistriktets spetskompetensenheter. På bilden fr.v. centrets ledare, avdelningsöverläkare Tarja Saaresranta, koordinerande avdelningsskötare Kaisa Tojkander, primärskötare Päivi Lehto och sjukskötare Susanna Aalto. Foto: Suvi Vainio

Sjukvårdsdistriktet valde spetskompetensenheter för första gången år 2017. Då fick hjärnskadecentret, prematuravdelningen, PET-centrum, cancercentret och Åucs Orto statusen. De har fått finansiering för åren 2017 och 2018.

Den nya ansökningstiden startade i höst. Alla tidigare spetskompetensenheter sökte fortsättning för sin status. Därtill kom det in sex nya ansökningar. En arbetsgrupp bestående av fem professorer bedömde ansökningarna och gav sitt förslag på de som ska få statusen och hur finansieringen på 300 000 euro bör fördelas. Sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare fattade beslut om valet enligt förslaget den 18 december 2018.

Cancercentret får totalt 100 000 euro, varav stamcellstransplantationsenheten får 40 000 euro och övrig verksamhet 60 000 euro, prematuravdelningen får 50 000 euro, neuromodulationscentret 50 000 euro, Åucs Orto 50 000 euro och sömn- och andningscentret 50 000 euro.

Arbetsgruppen ansåg att ansökningarna var av extra hög klass i år. De ville enhälligt utnämna fler spetskompetensenheter än vad finansieringen räckte till. Arbetsgruppen ville inte att summorna skulle bli så låga att enheterna inte på ett tillräckligt sätt kan driva fram sina mål.

Till arbetsgruppen hörde professorerna Matti Laato, Risto-Pekka Happonen, Jaakko Hartiala, Tapani Rönnemaa och Päivi Rautava.

Utdelningen av finansiering baserar sig på sjukvårdsdistriktets spetskompetensstrategi. Dess mål är att förstärka universitetssjukhusets konkurrenskraft, innovations- och forskningsställning samt kliniska spetskompetens.

Ändrat : 10.10.2019 12:47
Skapad : 21.12.2018 15:05