​Sjukvårdsdistriktets fullmäktige beslutar om valet av direktör i januari

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt 17.12.2019 att den sammankallar fullmäktige till ett överlopps möte den 14 januari 2020 för att besluta om valet av direktör till sjukvårdsdistriktet. Styrelsen föreslår att docent och specialistläkare, MBA Matti Bergendahl väljs till direktör.

Styrelsen föreslår en helhetslön på 16 750 euro i månaden utan separata avskedsersättningar.

Matti Bergendahl.Bergendahl har senast varit verksam som Realia Group Ab -koncernens vd åren 2015­–2019. Före det var han vd för Mehiläinen Ab åren 2005-2014 och vd för Ambea-koncernen åren 2010–2012 samt vice vd för Ambea-koncernen åren 2007–2009 och 2012–2014.

Han har utexaminerats som medicine licentiat år 1991, disputerat till medicine doktor år 1993 och blivit färdig specialistläkare inom pediatrik år 2000 från Åbo universitet. År 2001 tog han sin MBA-examen i IMD (International Institute for Management Development, Lausanne, Schweiz) och år 2002 blev han docent vid Åbo universitet.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 17.12.2019 14:14
Skapad : 17.12.2019 11:50