​Sjukvårdsdistriktets kund fick ett bluffmeddelande

Åtminstone en av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts kunder har nyligen fått ett bluffmeddelande som textmeddelande till sin telefon, där kunden ombeds utföra en betalning för en förfallen räkning. Meddelandet har skickats i sjukvårdsdistriktets namn. I bluffmeddelandet har kunden blivit ombedd att gå till en applikation genom att klicka på en länk i meddelandet.

Sjukvårdsdistriktet vill påminna om att det inte skickar betalningspåminnelser till sina kunder per textmeddelande eller via övriga digitala kanaler. Sådana här meddelanden är bedrägeri och man ska inte öppna några länkar i meddelandena.

Sjukvårdsdistriktet har inte kännedom om övriga liknande bedrägeriförsök.

 

Ändrat : 10.5.2019 11:56
Skapad : 10.5.2019 11:50