Sjukvårdsdistriktets kunnande utnyttjas i vårdreformen

Torsdagen den 3 maj ordnades info om vårdreformen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personal. Där talade sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä och från förändringsorganisationen vid Egentliga Finlands vård- och landskapsreform personalchef Laura Saurama och specialplanerare Mikko Pakarinen.

Mikko Pakarinen och Laura Saurama.

På bilden: Mikko Pakarinen och Laura Saurama.

Vi skapar förändringen själva – för oss själva

Setälä berättade att landskapets förberedande arbete i Egentliga Finland har fått bra fart. Det finns över 50 personer som förbereder reformen, varav 20 arbetar heltid med den. Från sjukvårdsdistriktet arbetar en teknisk direktör, en ekonomidirektör, två ekonomiplanerare, en patientsäkerhetschef, en anskaffnings- och logistikdirektör, en arkivchef, en specialplanerare med flera med att förbereda vårdreformen.

En av de centrala utmaningarna med vårdreformen är att resurserna, både tid och personalresurserna, är mindre än det arbete som bör göras. Det finns ännu en hel del öppna frågor:

– Hurdan organisation håller landskapet på att bli? Vem definierar budgeter för oss och vem övervakar och på vilket sätt? frågar Setälä.

Landskapsval på hösten – om lagen är färdig

I Egentliga Finland har man förberett sjukhusservicens koncept. Till det hör bland annat bevisbaserad vård, högklassig diagnostik och mångprofessionalism. Man bör optimera genomslagstider och få bort onödiga dröjsmål.

Riksdagen röstar om vårdlagen troligtvis i juli. Ifall lagen inte godkänns på sommaren kommer man inte att kunna ordna landskapsval på hösten.

Människocentrerat samhälle

Mikko Pakarinen talade om vårdreformens målsättning: ett människocentrerat och framförhållande samhälle.

– Social- och hälsovården fungerar för tillfället med effektiv administration, där makt, ansvar och resurser delas upp på olika organisationer.

I framtiden ser Pakarinen ett människocentrerat och framförhållande samhälle, där organisationer arbetar tillsammans för att möjliggöra smidiga livshändelser i alla skeden av människors livscykel.

– Många kan tycka att jag är idealist men jag anser att vi behöver lite idealism.

För tillfället skapas nationella informationspaket om verksamhet och ekonomi, som ska fungera som verktyg i styrningen av tjänster i landskapet. Med hjälp av informationspaketen kan man också jämföra hur de olika sjukvårdsdistriktens kostnader för tillfället fördelas.

Ny arbetsplats för 18 000

Laura Saurama berättade att den stadigvarande personalen, cirka 18 000, flyttas till landskapskoncernens tjänst i och med vård- och landskapsreformen.

– Det finns hela tiden flera tusentals personer som vikarierar fastanställd personal och räknar man med dem blir den totala mängden personal cirka 23 000.

Personalen flyttas med principen om verksamhetsövergång antingen till landskapet eller till ett eller flera bolag inom landskapet.

– Principen är att anställningsförhållandets villkor förblir oförändrade till slutet av avtalsperioden men den nya arbetsgivaren omdefinierar de förmåner som arbetsgivaren erbjudit sin personal.

Dessa är till exempel arbetshälsovård, kultur- och motionsförmåner.

Angående tidtabellen uppskattar Saurama att ifall lagarna träder i kraft, kan överlåtelsen av personaluppgifterna vara klar i oktober 2018.

I den kommande stora förändringen påminde Saurama åhörarna om att ta hand om sitt kunnande och sin ork.

 

Text och bild: Nadine Karell

Ändrat : 2.10.2019 14:52
Skapad : 7.5.2018 11:30