Sjukvårdsdistriktets nya långtradare förbättrar avbildningstjänster

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har införskaffat en långtradare med den nyaste magnetbildtekniken. Tidigare har sjukvårdsdistriktet haft tillgång till roterande bildtjänster i form av köptjänster.  Men i och med den nya långtradaren får sjukhusen inom distriktet tillgång till större utbud och en större mängd undersökningar. Touko Vahtera och Anne Kinanen.Röntgenskötarna Touko Vahtera och Anne Kinanen utbildar personal som ska arbeta i långtradaren. Foto: Suvi Vainio

Den nya magnetlångtradaren betjänar Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) patienter i Loimaa, Salo och Nystad. Långtradaren reserveras dessutom en dag i veckan för Åucs Ortos patienter vid Kirurgiska sjukhuset. Tack vare apparaturen får närsjukhusen nu tillgång till ett större utbud av medicinska avbildningstjänster än tidigare. 

– Tidigare har våra patienter varit tvungna att åka till Åbo exempelvis för att få utfört magnetundersökningar av buken, berättar Riitta Rastas vid Salo sjukhus.  Hon är administrativ avdelningssköterska för ansvarsområdet radiologi.

Inom medicinsk avbildning håller man allmänt taget på att övergå till specialundersökningar, medan de traditionella röntgenundersökningarna minskar. Med skivundersökningar får man mer mångsidig information.

– Ibland behövs exempelvis avbildningsundersökning av förlossningskanalen i slutet av graviditeten och denna görs nuförtiden med magnetavbildning.  Tack vare långtradaren kan den väntande mamman också välja sitt närsjukhus som plats för avbildningen, beskriver Rastas.

Med apparaturen i den nya magnetlångtradaren kan man också undersöka hjärnan, ryggraden, lederna i armar och ben och musklerna i nedre extremiteterna. En del av magnetkameraundersökningarna, till exempel av hjärtat, utförs fortfarande vid Åucs Stamsjukhus i Åbo. 

Vården harmoniseras med den övriga vården inom sjukvårdsdistriktet, då köptjänsterna upphör och verksamheten övergår helt till sjukvårdsdistriktets egen roterande enhet för magnetundersökningar.

– Den roterande bildundersökningsverksamheten blir nu en integrerad del av Åucs verksamhet. Röntgenskötarna och fysikern som arbetar i långtradaren hör till Åucs personal, berättar biträdande överläkare i radiologi Sakari Salo.  Avbildningsundersökningarna analyseras av radiologerna vid Åucs som också utfärdar utlåtandena.

De bilddiagnostiska tjänsterna i de närliggande sjukhusen har förbättrats under de senaste åren och den nya långtradaren utvidgar utbudet ytterligare.  Sedan tidigare har sjukhusen permanenta och moderna datortomografer och väntetiden till dessa undersökningar är kort.

Magnetlångtradaren

Till inredningen i magnetlångtradaren valdes ett vackert havslandskap och det finns många färgalternativ i belysningen. Patienten hör apparatens instruktioner, vilka finns på tjugo olika språk.

Den nyanskaffade långtradaren har tillverkats i Holland och kostade 1,5 miljoner euro.  Man har räknat med att den betalar sig snabbt tillbaka. Den tidigare roterande enheten kostade 700 000 euro årligen i hyra och personalkostnader.

– Dessutom kan vi nu utföra mera avancerade undersökningar vid de närliggande sjukhusen. Vården blir bättre och patienterna slipper resa, konstaterar Roberto Blanco Sequeiros, direktör för ansvarsområdet radiologi.  

Den nya långtradaren börjar besöka de närliggande sjukhusen från och med början av år 2019 och den är i användning mellan klockan 7:45 och 18:00.  Också detta är en förbättring jämfört med den hyrda enheten.

Roberto Blanco Sequeiros, Sakari Salo och Helena Luotolinna-Lybeck.

Ansvarsområdesdirektör för radiologin Roberto Blanco Sequeiros, biträdande överläkare Sakari Salo och överskötare Helena Luotolinna-Lybeck är glada över att ha fått en egen långtradare till sjukvårdsdistriktet. Foto: Nadine Karell

Ändrat : 10.10.2019 12:50
Skapad : 19.12.2018 09:20