​Spermadonatorer behövs i Egentliga Finland

Från och med början av år 2020 inleds fertilitetsbehandlingar med donerade spermier på Åucs Kvinnoklinik. Det betyder att ensamstående kvinnor och kvinnopar kan bli gravida via den offentliga hälsovården.

– Nu då fertilitetsbehandlingarna blir mer omfattande behöver vi fler spermadonatorer från Egentliga Finland, säger Antti Perheentupa, avdelningsöverläkare på Åucs Kvinnokliniks barnlöshetsenhet.

Harri Mankonen och Antti Perheentupa.

På bilden IVF-biolog Harri Mankonen och barnlöshetsenhetens avdelningsöverläkare Antti Perheentupa.

Donatorn bör vara en frisk och rökfri man i åldern 18–45. Sädesvätskans kvalitet bör uppfylla de krav som förutsätts angående mängden spermier och rörligheten. Donatorns kromosomuppsättning och blodgrupp testas. Kromosomuppsättningen bör vara normal.

Donatorns HIV-, hepatit- (B och C) syfilis-, klamydia- och gonorrétest bör vara negativa. En vecka efter att testen tagits kan donatorn fråga efter resultaten från spermabanken. Ifall proven är negativa bokas en tid för intervju hos en läkare.

Donatorn får begränsa användningen

Enligt fertilitetsbehandlingslagen bör alla som donerar könsceller registrera sig. Ett barn som kommit till som resultat av behandlingar kan därmed som 18-åring ta reda på sin biologiska pappas identitet. Lagen trädde i kraft år 2007 vilket betyder att det första möjliga barnet som blivit fött tack vare en donators spermie kan ta kontakt först år 2025.

Valvira, det vill säga Tillstånds- och tillsynsverket för social -och hälsovården, upprätthåller registret över donatorer av könsceller. Ifall donatorn ger sitt tillstånd kan sperman användas i behandlingen av ensamstående kvinnor och kvinnopar.

– Donatorn får sätta begränsningar på användningen av hans sädesvätska. Hank an till exempel bestämma att endast hetero- eller gifta par får använda hans sädesvätska eller han kan på motsvarande sätt välja att endast kvinnopar eller ensamstående kvinnor får använda den i sin behandling, säger Perheentupa.

Donerade äggcellsbehandlingar i Helsingfors och Tammerfors

Åucs Kvinnoklinik påbörjar endast behandlingar med donerade spermier, medan Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och Tammerfors universitetssjukhus (Tays) inleder behandlingar med donerade äggceller.

– De resurser som vi har begränsar verksamheten på vår barnlöshetsenhet och dessutom finns det ingen stor förändring i sikte vad gäller efterfrågan på behandlingar med donerade äggceller, säger Perheentupa.

Till exempel kvinnor som genomgått ooforektomi, det vill säga avlägsnande av äggledare, kan behöva donation av äggceller. De hänvisas från Egentliga Finland till Helsingfors eller Tammerfors. Defekt av äggstockarna som beror på kvinnans ålder behandlas inte med donerade äggceller inom de offentliga sjukhusen.

HUS och Tays påbörjade barnlöshetsbehandlingar med donerade könsceller den 1.11.2019. Kuopio och Uleåborgs universitetssjukhus har som målsättning att inleda behandling med donerade könsceller under nästa år.

 

Läs mer om att donera sperma till Åucs.

Läs mer om Åucs barnlöshetsbehandlingar.

 

Text och bild: Nadine Karell

Ändrat : 26.11.2019 13:52
Skapad : 20.11.2019 09:10