Coronakoordinationsgruppens extra insatta möte:

Starka nya rekommendationer i Egentliga Finland för att stoppa coronas framfart

Coronasituationen i Egentliga Finland har återigen förvärrats. I Egentliga Finland rekommenderas flera olika begränsningar på grund av det hot som omikronvarianten förorsakar. Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp höll ett extra möte på grund av det försämrade läget på söndagskvällen den 19 december. 

- Vi samlades på söndagen för att fundera hur vi kan bromsa epidemin och avvärja hotet som omikronvarianten utgör med de beslut som vi på lokal nivå kan fatta i Egentliga Finland. Att låta vaccinera sig är fortfarande, och allt starkare, det främsta sättet att skydda sig mot en allvarlig sjukdom som coronaviruset kan orsaka, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä. 

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp rekommenderar att: 

  • Regionförvaltningsverket förbjuder publikevenemang och offentliga möten till och med 31.12.2021. I och med totalförbudet kan man inte ordna tillställningar ens med coronapass (covidintyg). Rekommendationen är förknippad med paragraferna 58 och 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar, det egentliga beslutet om dem fattas av regionförvaltningsverket.
  • Regionförvaltninsverket stänger dansställen samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan liknande hobbyverksamhet i grupp.
    • Till exempel gym och övriga inomhusutrymmen som används till idrotts- och motionsverksamhet, samt till exempel allmänna bastun, simhallar och badhus kan enligt coronakoordinationsgruppen fortfarande hållas öppna.
  • Regionförvaltningsverket stänger köpcentrens allmänna utrymmen.
  • Strama åt begränsningar gällande restaurangernas öppethållningstider och serveringstider i Egentliga Finland. Besluten om dessa fattas av statsrådet.
  • Använda näs-munskydd i skolorna från första klassen uppåt.
  • Avstå från kör- och allsång i jultidens fester och evenemang.
  • Alla som besöker serviceenheter inom social- och hälsovårdsbranschen rekommenderas att göra ett hemtest för corona innan besöket, så att inte symtomfria personer för smittan vidare till serviceenheterna.
  • Kommunerna ska, med alla tillgängliga medel, befrämja coronavaccinationerna genom att beakta de nyss uppdaterade rekommendationerna om dosintervallen.

Alla rekommendationer är i kraft från och med måndag 20 december i alla kommuner i Egentliga Finland.

De nya rekommendationerna förknippade med det kraftigt försämrade coronaläget 

Coronafall konstateras nu i Egentliga Finland mer än någonsin tidigare under hela pandemin. Incidensen för coronasmitta under 14 dygn per 100 000 invånare är 319,5 (19.12.2021). Smittfall har konstaterats i så gott som alla kommuner i Egentliga Finland under de två senaste veckorna. För tillfället förekommer det smittkluster, vars smittkedjor inte går att spåra tillförlitligt. Man har tills vidare lyckats få fram smittkällan i cirka 61 procent av fallen den senaste veckan.

 - De nya rekommendationerna är beklagliga men vi ser dem tyvärr som nödvändiga. Dessvärre bör barnens och ungdomarnas julfester så här innan julhelgen hållas småskaliga. På grund av risken för corona ska man inte sjunga på festerna och de ska ordnas endast för eleverna, lärarna och annan nödvändig personal, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig för smittsamma sjukdomar på ÅUCS. 

På måndag morgon den 20 december fick allt som allt 23 coronapatienter vård på ÅUCS. Av dessa var 16 på vårdavdelningar och sju på intensivvårdsavdelningen. Därtill finns närmare 20 patienter som får vård på olika hälsocentralers vårdavdelningar i Egentliga Finland. 

Det sker nu mycket dödsfall på grund av corona i Egentliga Finland: under veckorna 48-50 allt som allt 22 personer. 

Andelen över 12-åriga invånare i Egentliga Finland som fått två doser coronavaccin uppgår till 84,9 procent och 16,1 procent har fått tre doser. 

Omikron sprids i hela Egentliga Finland 

Antalet bekräftade omikronfall och -misstankar har ökat mycket snabbt på området. Det finns 14 bekräftade omikronfall i Egentliga Finland. Därtill finns 58 fall som misstänks vara omikron på olika håll i landskapet. Hittills har ingen med omikronvarianten kommit in för vård till ÅUCS.

 - Jag är orolig eftersom omikron sprider sig mycket lätt och snabbt. Belastningen på sjukvården är redan mycket kraftig, då det för tillfället vårdas närmare 40 patienter på sjukhus och hälsocentralers vårdavdelningar i Egentliga Finland. Vi uppskattar att smittfallen ökar och i och med det kommer också behovet på sjukhusvård att fortsätta öka kraftigt, säger Mikko Pietilä.

Ändrat : 20.12.2021 12:18
Skapad : 20.12.2021 10:45