Starkare svenska med simulering

Kring tio sjuksköterskor har samlats i ett mötesrum i T-sjukhuset för att lära sig svenska med hjälp av simulering. Svenskaläraren Ann-Katrin Tyni-Nummelin från Åbo yrkeshögskola och vårdläraren Michaela Jalava från Novia delar in deltagarna i grupper för fyra olika "case" eller patientfall.

De får bland annat öva sig i att ta emot en patient som kommer för operation, behandla såret på en patient med diabetes och tala med en patient efter en större operation, allt på svenska.

Ann-Katrin Tyni-Nummelin, Taina Jankari, Tiina Lehtonen och Michaela Jalava.

På bilden: Svenskläraren Ann-Katrin Tyni-Nummelin från Åbo yrkeshögskola får vara patient då sjukskötarna Taina Jankari och Tiina Lehtonen övar sin svenska. Vårdläraren Michaela Jalava från Novia följer med.

Sjukskötarna Taina Jankari från neurokirurgiska avdelningen och Tiina Lehtonen från hjärtavdelningen får ta emot Novia-studeranden Sofia Viljanen, som föreställer en patient som kommer för en bypassoperation.

Stödord

Lehtonen förklarar att patienten bör komma "oäten" och frågar om hon har några främmande "protesföremål". Detta är stödord som lärarna gett till sjukskötarna innan övningen. Snart uppstår också många frågor och Sofia Viljanen hjälper med att hitta orden.

- Vad heter "sepelvaltimo" på svenska? Och hur är det med "rautalanka"? Hur säger man "luutua"?

Viljanen assisterar:

- Kransartär, ståltråd och förbena.

Det här är ett praktiskt sätt för vårdpersonal att lära sig svenska. Tack vare simuleringen lär de sig ord som på riktigt är till nytta i deras arbete.

Mod att prata

Taina Jankari är mycket nöjd med svenskkursen och har tyckt att det varit jättenyttigt för henne att prata svenska.

- Jag rekommenderar kursen för alla som vill lära sig svenska. Om man inte ännu kan prata så bra så kan man ändå komma. Här lär man sig och det blir lättare att prata ju mer man övar.

På neurokirurgiska avdelningen där Jankari jobbar har de många patienter från skärgården, Åland och Vasatrakten. Också i telefon får personalen tala mycket svenska.

- Patienterna har varit mycket nöjda då jag pratat svenska med dem. Om jag inte hittar ord så hjälper de mig, skrattar Jankari.

Hon tycker att det viktigaste är att ha mod att prata. Grammatiken är mindre viktig.

- Bara man förstår varandra så går det bra.

Taina Jankari, Tiina Lehtonen och Sofia Viljanen.

På bilden: Taina Jankari och Tiina Lehtonen får hjälp med att hitta orden då de talar med Sofia Viljanen, Novia-studeranden som låtsas vara en patient som kommer för en hjärtoperation.

 God respons

Svenskläraren Ann-Katrin Tyni-Nummelin är nöjd med kursen. Det är första gången som man fått lära sig svenska med simulering på svenska vid Åbo universitetscentralsjukhus. Kursen har varit omtyckt och fått god feedback.

- Responsen har varit jättegod och jag är glatt överraskad. Den språkliga undervisningen är annorlunda och den har varit ganska krävande. Det har tagit mycket tid att planera kursen men vi är mycket ivriga att utveckla konceptet vidare.

Skuggning

Sjukskötarna har också fått ha så kallad "skuggning" med en Novia-studerande. Sofia Viljanen har följt fem olika sjukskötares vardag i fyra-fem timmar per gång och hjälpt med språket i sjukskötarens möte med svenskspråkiga patienter.

- Om det inte råkar finnas svenskspråkiga patienter så kan man ställa frågor om jobbet och vad olika saker heter på svenska. Det har varit jätteintressant också för mig att få följa med sjukskötare från olika avdelningar, säger Viljanen.

En sjukskötare som hade märkt att kollegan blivit "skuggad" av Viljanen hade frågat: "Får vi alla en sådan här?" Skuggningen har alltså varit mycket omtyckt och nyttig för alla inblandade.

Det är sammanlagt tre Novia-studerande som både agerat som patienter och "skuggat" skötarna på jobbet.

Sexton sjukskötare har gått kursen i svenska. Det var också maximalt antal.

Denna vecka firas Svenska veckan och den 6.11 Svenska dagen! Glad Svenska dagen!

 

Text och bilder: Nadine Karell

Ändrat : 24.9.2019 16:06
Skapad : 6.11.2017 10:35