Stram budgetram för sjukvårdsdistriktet

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gör upp sin budget för år 2019 inom en ram som balanserar med medlemskommunernas ekonomiska bärkraft och med den ständigt ökande efterfrågan på tjänster. Ökningen av medlemskommunernas betalningsandelar begränsas till 2,5 procent.

Distriktet erbjöd medlemskommunerna ett ramförslag på 2,8 procents ökning, men enligt den feedback man fick från kommunerna var det för mycket för många av kommunerna.

– Allt fler patienter skickas till specialsjukvård och också användningen av jouren ökar, i synnerhet i Åbo, mer än vad sjukdomsmätare och prognoser tyder på. Den ständigt ökande patientmängden prövar våra nutida resurser på många sätt och därför bör man reservera ännu mer tillgångar för vårdbudgeten för nästa år. Vi gör såklart allt för att balansen bibehålls mellan tillgängligheten av vård och kommunernas totala utgifter, säger sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.
 
Pengar
 
Foto: Pixabay

I ekonomiplaneringen kan man utnyttja det överskott på två miljoner euro som överraskande ansamlades ifjol. Resultatmålet för budgeten år 2019 kan ställas i underskott med samma summa, vilket för sin del minskar på kommunernas betalningsandelar.

Sjukvårdsdistriktet söker balans också genom att höja kundavgifter från och med 1.1.2019. Höjningen ökar inkomsterna med uppskattningsvis 3,1 miljoner euro i året. I praktiken lyfts kundavgifterna till den högsta nivån enligt kundavgiftsförordningen. Avgifterna på de flesta sjukvårdsdistrikten är på denna nivå. I och med höjningen stiger poliklinikavgiften med 4,30 euro till 41,20 euro och vårddagsavgiften med 4,90 euro till 48,90 euro. Av de tilläggseuron på 3,1 miljoner som kundavgifterna för med sig, riktas 2,1 miljoner på det förutnämnda, alltså på att sänka medlemskommunernas betalningsandelar. En miljon används för vetenskaplig forskning och utveckling av verksamheten. 

– Stödet till hälsovetenskaplig forskning skulle möjliggöra en tilläggsinsats på sådan verksamhet som ger oss information om nutida och kommande behandlingars effektivitet. Detta vore ett sätt att förhindra kostnaderna från att stiga för mycket på längre sikt. Vi skulle också behöva forskning om hälsoservicesystem och efterfrågan på tjänster så att vi kunde utveckla vår nuvarande verksamhet och åstadkomma ett friskare liv för våra kunder med de resurser vi har, betonar Setälä.  

Enligt budgetramen ökar sjukvårdsdistriktets verksamhetsutgifter med totalt 2,8 procent år 2019. Då konkurrenskraftsavtalets effekt avtagit kommer personalutgifterna att växa med till och med över tre procent. Dessutom förutspås betydande ökning av läkemedels- och materialutgifter vilket innebär att man inom sjukvårdsdistriktet är tvungen att fortsättningsvis följa en sträng kostnadsdisciplin. För verksamheten läggs upp ett produktivitetsmål vilket betyder att man i medeltal kan sänka de patientenliga kostnaderna med 1,2 procent.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt att godkänna budgetramen som underlag för budgeten för år 2019 enligt förslaget efter omröstning. Styrelsemedlemmen Simo Paassilta framförde ett förslag som fick stöd i styrelsen: att kundavgifterna endast höjs med 2,5 procent. Beslutet fattades enligt det ursprungliga förslaget med rösterna 10-9.

Ändrat : 8.10.2019 09:32
Skapad : 22.5.2018 13:10