Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt valde sjukhusdirektör Petri Virolainen till direktör för sjukvårdsdistriktet från och med 1.2.2022

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt valde ÅUCS sjukhusdirektör, docent Petri Virolainen till vikarierande direktör för sjukvårdsdistriktet för tiden 1.2.–31.12.2022. Valet var enhälligt.

Styrelsen ansåg att vid valet av Petri Virolainen vägde följande faktorer särskilt tungt: erfarenhet av sjukvårdsdistriktets funktion och verksamhetsomgivning, erfarenhet av ledarskapsarbete inom specialsjukvården, god personaladministrationsförmåga samt samarbetsförmåga.

- Det dagliga arbetet överskuggas för närvarande både av förberedelserna inför välfärdsområdet och av coronapandemin. Petri Virolainen har god samarbetsförmåga och han är en pålitlig chef som kommer att styra sjukvårdsdistriktet tryggt in mot välfärdsområdet, säger ordföranden för sjukvårdsdistriktets styrelse Ari Korhonen.

- Oberoende av förberedelserna inför välfärdsområdet måste distriktets uppgifter och plikter skötas så att de som behöver specialsjukvård säkert får den. Tryggandet av tillgången på specialsjukvård av hög kvalitet är särskilt utmanade för vår personal på grund av de ständiga förändringarna i vår verksamhetsmiljö, säger Petri Virolainen. 

Direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Matti Bergendahl har uppsagt sig från tjänsten som direktör för sjukvårdsdistriktet och övergår till verkställande direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med 1.2.2022. Enligt överenskommelse upphör hans arbetsförhållande efter utgången av uppsägningstiden 31.1.2022.

Petri Virolainen.

Ändrat : 14.12.2021 14:16
Skapad : 14.12.2021 13:31