Vårdstig för patienter med cancer i tarmkanalen  

Vad händer med mig? Hur behandlas min cancer? Vad kan jag göra själv? Sådana frågor ställer sig patienten då han eller hon misstänks ha cancer eller redan blivit konstaterad med cancer. Patienten klarar sig bättre med sin cancer då han eller hon vet hur vården framskrider och vem man kan ta kontakt med då man behöver hjälp. Vårdprocessen av cancer i tarmkanalen är nu beskrivna av experter på västkusten som jobbar med att behandla cancer. Processen är öppnad som en vårdstig på webben. Vårdstigen finns nu på finska och kommer att publiceras på svenska.

Experter inom flera specialområden deltar i vården av en cancerpatient under vårdprocessen, ibland också från flera kommuner utanför Åucs och Åbo. För första gången har man nu kommit överens om vården av cancer i tarmkanalen tillsammans med experter som behandlar sjukdomen på Åucs/Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt. Gemensamma linjedragningar om vården gör vården jämnare vid Åucs cancercentrum, alltså på Åucs specialansvarsområde.

- Stigen som öppnats på webben för patienter som insjuknat i cancer i tarmkanalen är ett slutresultat av arbetet, utfört av proffs på sjukdomen, inom tre sjukvårdsdistrikt, säger utvecklingschef Mervi Siekkinen från Åucs cancercentrum.

Experterna gick igenom patientens vårdprocess och kom överens om gemensamma riktlinjer, allt från diagnostiseringen av cancer till uppföljningen av vården. Vården av personer med cancer i tarmkanalen blir mer enhetlig då vårdmöten kan hållas också för representanter från olika kommuner. På så sätt är specialexpertisen om vården av cancer vid Åucs tillgänglig på hela området som omfattar det Västra cancercentrumet.

Mångprofessionella vårdteam har en viktig betydelse i den effektiva vården av cancer. Vid Åucs har man redan i över tio år haft i användning ett mångprofessionellt team som ansvarar för planeringen av cancerpatientens vård. På vårdmötena deltar en patolog, en radiolog, gastrokirurger, alltså kirurger inom bukkirurgi, cancerläkare specialiserade på strål- och läkemedelsbehandlingen och de ansvariga skötarna från bukkirurgi och cancersjukdomarnas avdelning. 

OECI (Organization of European Cancer Institutes) som utvärderar kvaliteten av vården av cancer på en internationell nivå, och vars medlem Åucs cancercentrum är, anser att förekomsten av fungerande vårdteam och regelbundna möten är ett viktigt kvalitetskriterium. Det är konstaterat att vårdteamens existens förlänger patientens levnadstid.

Närmare 600 nya fall av cancer i tarmkanalen konstateras i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa årligen. Patienternas medelålder är cirka 70 år. Prognosen för patienter med cancer i tarmkanalen har förbättrats i Finland.

Bekanta dig med vårdstigen för patienter med cancer i tarmkanalen på webben: http://bit.ly/2jl36le

Ändrat : 15.9.2017 12:47
Skapad : 15.9.2017 12:45