Vill bli det mest ansedda och modernaste sjukvårdsdistriktet i Finland

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterar sin strategi

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterar sin strategi. Den nya visionen är att sjukvårdsdistriktet blir det mest ansedda och modernaste sjukvårdsdistriktet i Finland.  Den uppdaterade strategin bygger på analyser av omvärlden, på omfattande enkäter som besvarats av olika intressegrupper och på resultat av inkluderande workshops.   

Sjukvårdsdistriktets styrelse föreslår att fullmäktige godkänner den förnyade strategin – beroende på hur sote-reformen framskrider – åtminstone för åren 2021–2022.  Fullmäktige behandlar ärendet i slutet av november.  Hur strategin verkställs planeras under inkommande vinter.  

Inom de närmaste åren kommer sjukvårdsdistriktet att investera i förstärkta kund- och personalupplevelser och på omfattande samarbete.  

– Vi har lyssnat på vår personal och våra mest centrala samarbetspartners under hösten, då vi skissat en bild av vår strategi för de närmaste åren. Våra mål är mycket ambitiösa.  I framtiden vill vi erbjuda de bästa kunderfarenheterna i Finland, vara den mest ansedda arbetsplatsen i Finland och garantera högkvalitativa, jämlika och kostnadseffektiva tjänster som ett led i vårt samhällsengagemang, säger direktören för sjukvårdsdistriktet Matti Bergendahl.   

Vi måste ta hänsyn till klienten redan innan klienten åker hemifrån ända till att hen återkommer hem, även på svenska.   

– För att vi ska lyckas nå målet att erbjuda den bästa kundupplevelsen inom specialsjukvården måste vi samarbeta ännu tätare med många parter än vad vi gjort hittills.   I praktiken ska vi också exempelvis harmonisera serviceprocesserna inom specialsjukvården inte endast på de verksamhetsställen där vi erbjuder vår service utan också digitalt, träna och coacha vår personal i servicesituationer och finna metoder för att förbättra vår servicekultur, säger Bergendahl.  

Enligt den nya strategin fortsätter arbetet för intensifierat samarbete mellan specialsjukvården, primärhälsovården och socialtjänsterna inom Egentliga Finland och för att producera tjänster på lika grunder inom hela landskapet.  

Nordens bästa universitetssjukhus

Det strategiska målet är ständig förnyelse och förbättring.   Detta hör samman med produktionen av specialsjukvård av toppkvalitet på ett kostnadseffektivt sätt och med universitetssjukhusets och universitetssjukvårdsdistriktets roll.   

– Ett av våra mål är att stöda utvecklingen av hela landskapets servicesystem och att förstärka, till den del det gäller oss, specialansvarsområdets specialsjukvård och krävande specialsjukvård så att de blir en friktionsfri helhet.  Jag ser klart framför mig att universitetssjukvårdsdistriktet och universitetssjukhuset inte endast ska stå för specialsjukvård att högsta klass utan också ha förmågan att stöda forskning och regionens hälsovårds- och biokunnade och att fortsätta samarbetet med högskolorna och andra utbildningsenheter, säger Bergendahl.

Ändrat : 3.11.2020 16:46
Skapad : 3.11.2020 16:45