Svårt att förutspå kulmen av den pågående coronavågen 

Antalet coronavirussmittor är fortfarande högt men incidensen har börjat sjunka i Egentliga Finland. Sjukhusbelastningen lättades för en stund förra veckan men är nu igen på samma nivå som tidigare.

– Tillväxtkurvan av coronafallen ser ut att plana ut men eftersom det tagits färre test än tidigare så är det svårt att förutspå den verkliga situationen eller när epidemins kulmen är nådd, säger läkaren Harri Marttila som ansvarar för smittbara sjukdomar vid ÅUCS.

Testningsstrategin är förändrad på så sätt att man inte längre uppmanar alla att ta ett officiellt test. Personer som är grundfriska bör stanna hemma efter ett positivt hemtest, ifall inte några mer allvarliga symtom uppstår.

För närvarande är incidensen av corona under 14 dygn 1481 per 100 000 invånare i Egentliga Finland, alltså fortfarande mycket högt, fastän senaste veckans officiella incidenstal var högre: 1519.

Flest fall bland unga och unga vuxna

Under de senaste veckorna har man konstaterat flest fall i åldersgruppen 20–29 år. Under den senaste veckan har smittorna spridit sig till lite yngre och lite äldre åldersgrupper. Den största mängden fall konstaterades nu bland 15–24-åringar och 35–39-åringar.

– I befolkningsgruppen som är i pensionsåldern har antalet fall tills vidare hållits ganska måttligt, säger Marttila.

28 får vård på ÅUCS

För tillfället får 28 coronapositiva patienter vård på ÅUCS, av dessa är fem på intensivvårdsavdelningen. Av de som får vård på ÅUCS är 20 på sjukhuset på grund av coronavirusinfektion och åtta har coronan som ett bifynd. På hälsovårdscentralernas vårdavdelningar fanns 19 patienter på morgonen den 25.1.2022.

Sjukhusbelastningen lättade en aning för ÅUCS intensivvårdsavdelnings del i slutet av förra veckan men antalet patienter ökade igen i början av den här veckan till samma nivå som tidigare.

– För oss går det nationellt sett relativt bra vad gäller sjukhusbelastningen. Situationen ändras trots allt hela tiden så det är fortfarande mycket svårt att förutspå hur det kommer att bli inom den närmaste framtiden, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Utomhusevenemang diskuterades

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp gjorde inga stora förändringar i de gällande rekommendationerna på sitt möte den 25 januari 2022. Gruppen konstaterade trots allt sin gemensamma syn på att publikevenemang som sker utomhus kunde befrias från restriktioner och då skulle läget också motsvara HUS och Birkalands linjedragningar.

Ändrat : 25.1.2022 15:06
Skapad : 25.1.2022 13:30