Syrgasbehandling för coronapatienter i hemmet – ÅUCS först i Finland

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Åbo stadssjukhus har varit de första i Finland att ta i bruk syrgasbehandling i hemmet med digital uppföljning på distans för coronapatienter.

Då omikronvarianten av coronaviruset var på kommande, nöjde sig inte en grupp åboforskare med att vänta hur illa sjukdomsläget skulle bli. Inom en kort tid utvecklade de ett program för hemsjukhusverksamheten för coronapatienter.

Kriterierna för vilka patienter som skulle vara med i projektet var i början rätt stränga. Hemsjukhusprogrammet omfattar syrgasbehandling hemma samt läkemedels- och injektionsbehandling.  Uppföljningen på distans sker med användning av en smarttelefonapplikation som utvecklats av HealthFOX Ab och som omfattar bland annat symtomförfrågan, registrering av patientens puls, blodtryck och blodets syremättnad. I hemsjukhussystemet upptas också laboratorieresultat och egenvårdsanvisningar.  Applikationen påminner patienten att dokumentera och rapportera ärenden som angår deras vård till den vårdande enheten.

– Detta system är särskilt lämpligt för patienter vars hälsoläge är stabilt, som kan sköta sig på egen hand hemma och som kan kommunicera via systemet, berättar projektordföranden, lungläkaren Thijs Feuth.

Jenni Palmen ja Thijs Feuth pitävät sylissään happirikastinta.

Sjukskötaren Jenni Palmén och läkaren Thijs Feuth fråmn ÅUCS lungavdelning.

Inledningsvis har tio patienter rekryterats. Första delen av projektet står ÅUCS lungavdelning för. ÅUCS lungavdelning har nämligen digra erfarenheter av att sköta patienter med coronasjukdom. Till projektets andra fas integreras specialsjukvården med primärhälsovården för att i samarbete sköta om patientens vård och säkerhet. Förutom infektions- och lungavdelningarna vid ÅUCS deltar också Åbo stadssjukhus, Åbo stads hemvård och Åbo stads hemsjukhus i projektet.  

Positiva erfarenheter

Projektet startade i mitten av januari och de första erfarenheterna av systemet inhämtades redan efter två veckor av hemsjukhusarbetet.  

– Patienterna har varit synnerligen nöjda – det blir ju möjligt med tidigare hemskrivning från sjukhuset.  Feuth berättar också att patienternas säkerhetskänsla stärks särskilt mycket av att uppföljningen på distans sker med täta intervall.

En av patienterna är 73-årige Raimo från Åbo.  Han insjuknade i allvarlig coronajsukdom och låg på intensiven.  Efter intensivvårdperioden fortsatte vården på lungavdelningen.  

– Det har varit mycket lätt och känts bra att använda syreberikaren.  Jag har klarat mig riktigt bra hemma, då min dotter har skött om att jag får mat.  Raimo berättar att han är kopplad till syreberikaren med en tiometersslang, vilket betyder att han kan röra sig hemma inom en radie på tio meter.

Under den senaste tiden har Raimo behövt syreberikaren cirka tio timmar i dygnet, d.v.s. nästan uteslutande nattetid.

– Dagtid har jag redan klarat mig utan syreberikare. Jag har fördrivit tiden med att följa med siffrorna på saturationsmätaren och de har – tack och lov – hela tiden gått mot det bättre, säger Raimo.

Varför sköta corona hemma?

Det är svårt att förutse hur coronapandemin utvecklas och detta gör att vårdenheterna är ofta överbelastade eller hotas av att bli överbelastade.  Sjukhusvården för coronapatienterna kan dra ut på tiden, om återhämtningen efter ett kritiskt skede sker långsamt och om patientens behov av tilläggssyre fortsätter längre än väntat.  

– I sådana fall kan patienten tryggt hemskrivas tidigare tack vare syrgasbehandling i hemmet och distansuppföljning av behandlingen hemma, säger Feuth.

Samtidigt förbättras hälsovårdens kapacitet, då arbetsbelastningen på vårdavdelningarna minskar.  Ytterligare fördelar finns.  Risken för sjukhusinfektioner minskar, patienternas önskan att hemskrivas kan förverkligas utan att patienttryggheten äventyras och systemet medför inbesparingar. Ändrat : 2.3.2022 09:50
Skapad : 2.3.2022 09:45