Toppen av coronavågen är inte ännu passerad i Egentliga Finland 

Antalet nya coronasmittor har minskat klart i Egentliga Finland vilket återspeglas i incidensen. Detta är dock inte hela sanningen, eftersom alla inte längre testas.

Andelen positiva svar av alla tagna coronaprover är rekordhögt, 41,4 procent, och denna siffra är för närvarande en mera pålitlig mätare av sjukdomsförekomsten än incidenstalet.

För närvarande är incidensen under 14 dygn per 100 000 invånare i Egentliga Finland 1329 vilket fortfarande är ett högt tal, trots att den officiella siffran för en vecka sedan var högre, 1481.

– Framöver när vi bedömer coronaläget kan vi uppfölja när andelen positiva tester börjar minska, säger Harri Marttila som är ansvarig smittskyddsläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Ett annat mått för sjukdomsspridningen är mängden coronavirus i avfallsvattenprover.

– Halten av coronavirus i avfallsvattenprover som tagits vid Kakolabackens rengöringsverk i Åbo har tiofaldigats på några veckor, säger Marttila.

Sjukhusbelastningen i uppförsbacke

De så kallade hårda mätvärdena på sjukdomsspridningen är sjukhusbelastningen och dödligheten på grund av coronasjukdom.

– Sjukhusbelastningen har varit smått stigande hela tiden sedan sommaren och har inte ännu börjat plana ut eller minska hos oss, säger Marttila.

För närvarande vårdas 29 patienter på ÅUCS och av dessa vårdas färre än fem på intensivvårdsavdelningen. Av alla dessa patienter är 17 intagna på grund av coronavirussmitta medan hos 12 är coronaviruspositivitet ett tilläggsfynd. På vårdavdelningarna inom sjukvårdsdistriktets primärvårdsenheter vårdades igår på måndagen 17 coronapatienter.

December 2021 var den dystraste coronamånaden i Egentliga Finland. Då avled 24 coronapositiva personer i vårt område. I januari 2022 avled 21 personer i coronasjukdom men denna siffra kan ännu preciseras. Genomsnittsåldern för alla som dött i coronasjukdom under pandemin i Egentliga Finland har varit 81 år.

De flesta insjuknade är vuxna

Merparten av de som insjuknat i corona har förskjutits under de senaste veckorna från yngre till äldre personer. För närvarande insjuknar personer i åldern 30–44 år oftast. Deras andel av alla smittade är cirka 34 procent. I åldersgruppen unga vuxna, det vill säga personer i åldern 20–29 år har antalet insjuknade minskat en aning.

Coronakoordinationsgruppen ändrade inte de gällande begränsningarna. Besluten om de lättade begränsningarna som tagits av Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk (AVI) är i kraft till och med 15.2.2022. Gruppen följer med epidemiläget och bedömer på basis av den om ytterligare lättnader kunde göras till begränsningsrekommendationerna. Detta sker under gruppens nästa möten.

Rekommendationen om omfattande distansarbete och omfattande användning av näs-munskydd gäller fortfarande i Egentliga Finland.

– Omikron har visat sig vara ett positivt drag såtillvida att den inte tillsvidare påverkat sjukhusbelastningen eller dödligheten särskilt kraftigt. Den ursprungliga uppfattningen som man fått av omikron, att den sjukdom som varianten förorsakar skulle vara lindrigare, har tillsvidare visat sig vara sann. Trots detta kan omikronvarianten vara farlig för en del som får smittan och vi måste vara vaksamma och skydda varandra, säger chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Ändrat : 1.2.2022 14:47
Skapad : 1.2.2022 12:45