Toppen av epidemin är nära

Antalet smittfall och incidensen av coronasjukdomen har sjunkit sedan senaste vecka inom Egentliga Finland, vilket beror på att man nu gör riktad testning istället för allmän testning. Andelen positiva testresultat har fortfarande ökat, men endast måttligt. 

För närvarande är sjukdomsincidensen under 14 dygn per 100 000 invånare i Egentliga Finland enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) 1247. Senaste vecka var siffran 1329.

Andelen positiva testresultat är nästan 42 procent, vilket är det högsta under hela epidemin i Egentliga Finland. 

­– Såvida läget inte blir värre är vår strävan att börja häva begränsningarna från och med nästa vecka, säger chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Vid sitt möte idag 8.2.2022 gjorde Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp inga förändringar till rådande begränsningar. Rekommendationen för omfattande distansarbete fortsätter och detta gäller också den omfattande rekommendationen för användning av näs-munskydd. 

Besluten som tagits av Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk (AVI) gällande de rådande begränsningarna är i kraft till och med 15.2.2022.

– Halten av coronavirus i avloppsvattnet har minskat men fortsatta testningar får visa om denna trend är bestående. Toppen av epidemin torde vara var småningom för handen, säger den ansvarige smittskyddsläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Harri Marttila.

Januari uppvisar dyster månadsstatistik i antalet dödsfall

De flesta nya coronafallen inträffar för närvarande i ålderskategorin 30-44 år och antalet fall bland över 80-åringar har stigit. 

Senaste vecka påbörjades ett rekordstort antal vårdperioder inom specialsjukvården på grund av corona. Av 44 perioder inleddes 31 på grund av coronainfektion och i 13 fall var corona ett bifynd. I januari fastställdes 34 dödsfall som hänförde sig till coronaviruset. 

Eget ansvar viktigt

Sjukhusbelastningen är acceptabel i Egentliga Finland. För närvarande får 31 patienter vård på ÅUCS på grund av corona, och färre än fem av dessa behöver intensivvård. Igår 7.2.2022 vårdades cirka 20 coronapatienter inom primärhälsovården.  

– Vi klarar oss med den nuvarande nivån på sjukhusbelastningen fastän den här mängden naturligtvis redan belastar både jouren och avdelningarna, säger Mikko Pietilä. Effekten av vaccinationerna syns trots allt. Fastän incidensen är mycket hög, är det endast en bråkdel av de smittade som behöver sjukhusvård. 

Mikko Pietilä efterlyser lugn, behärskning och personligt ansvarstagande av invånarna i Egentliga Finland. 

– Vi efterlyser fortfarande ansvarsfullt beteende hos allmänheten, användning av näs-munskydd, iakttagande av tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor och att de som har symtom håller sig hemma. Tack vare detta ansvarsfulla beteende har vi klarat oss relativt bra igenom pandemin såhär långt. Begränsningarna kommer att hävas gradvis för att på så sätt hålla god kontroll på epidemisituationen. Låt oss nu ro den här situationen i land med tålamod, åtminstone för den här vinterns del, säger Pietilä.

Ändrat : 14.2.2022 08:50
Skapad : 8.2.2022 14:15