Tryggt att födas i Finland

Det var mycket vanligt att föderskor och spädbarn dog för hundra år sedan. Också människans förväntade levnadstid var över trettio år kortare än idag.

Camilla Karonen, Jani Raintola och Rasmus

Camilla Karonens och Jani Raintolas pojke föddes på Åucs den 30.11.2017. Foto: Suvi Vainio.

Den utveckling som graviditeterna och förlossningarna genomgått beskriver också väl Finlands utveckling till att bli en välfärdsstat. För hundra år sedan ledde barnsängsfeber och blödningar till att hundratals föderskor avled. Nuförtiden dör en mamma i en förlossning mer sällan än en gång i året.

– Utbildningen av barnmorskor och specialistläkare inom förlossningar och kvinnosjukdomar började förändra situationen till det bättre. Den största förändringen var ett omfattande nätverk av centralsjukhus, vilket möjliggjorde att så gott som alla förlossningar flyttats till sjukhusen innan 1960-talet, berättar överläkare Seija Grénman, direktör för Åucs Kvinnoklinik.

Nuförtiden finns det professionella från många olika kunskapsområden som hjälper de födande mammorna. De försäkrar till exempel att den blivande mamman får sådan smärtlindring som hon vill ha.

– Man förde en lång debatt om smärtlindringen, tills riksdagen år 1985 beviljade anslag för att anställa anestesiläkare och -skötare. Nuförtiden använder 92 procent av föderskorna smärtlindring, säger Grénman.

I Finlands föds 16­–17 procent av bebisarna med kejsarsnitt. Andelen är ganska låg i Finland, jämfört med många andra länder.

– Det är tack vare våra goda barnmorske- och läkarutbildningar. Förlossningssättet definieras utgående från medicinska orsaker, då de utförs inom den offentliga vården, tolkar hon.

I Åbo finns långa anor av att sköta förlossningar, eftersom barnmorskeutbildningen grundades i Finland i Åbo år 1816.

Finländska barns och mammors viktiga stödpelare, det vill säga rådgivningsnätverket, började utvecklas på 1920-talet. Under krigsåren fanns det cirkulerande rådgivningar. Redan på 1950-talet sökte sig så gott som alla mammor till rådgivningarna, eftersom det var en förutsättning för att få moderskapsförpackningen.

Uppföljningen av fostret har gått framåt

Seija Grénman

Överläkare Seija Grénman, direktör för Åucs Kvinnoklinik.

För ett århundrade sedan dog vart tionde barn före sin ettårsdag. Nuförtiden är spädbarnsdöd mycket ovanligt. Forskningsmetoderna av fostren utvecklades kraftigt på 1960–70-talen.

– Med ultraljudsundersökning får man noggrann information om barnets utveckling redan före det föds.  Man kan följa med fostrets hjärtljud under förlossningen, säger Grénman.

Också prognosen för prematurer har förbättrats betydligt och 90 procent av de prematurer som föds i graviditetsveckorna 24–25 överlever. 

En stor förändring i förlossningarna är pappans deltagande. Samvård och familjerum hör till praxisen idag. "Nära samarbete med föräldrarna" är en verksamhetsmodell som utvecklats vid Åucs och som också förts utomlands.

Jubileumsårets insamling av yllesockor i rekordfart

Insamlingen av yllesockor för nyfödda var en del av statsrådets kanslis Finland 100 år– projekt under jubileumsåret.

– Själv blev jag ivrig över att sticka sockor på hösten 2016. Det var mycket roligt att sticka små sockor och det gick snabbt. Det fanns också en webbsida med en tabell där man såg förlossningssjukhusens behov av yllesockor, berättar huvudförtroendeman Päivi Huhtala från sjukvårdsdistriktet.

Behovet vid Åbo universitetscentralsjukhus var uppskattat till 4376 par sockor. Målet nåddes 19.2.2017. Det var alltså många som ivrigt stickade sockor och påvisade den genomslagskraft en kampanj på webben kan ha.

Ifall det kom in fler par sockor än vad som behövdes kunde ansvarspersoner skicka vidare sockorna. På så sätt fick alla sjukhus på listan tillräckligt med sockor att dela ut till bebisarna.

Född i Finland

Camilla Karonens och Jani Raintolas pojke.

​I Finland föddes allt som allt 52 814 barn år 2016. Barn som hade kommit till på konstgjord väg utgjorde 5,6 procent (2568 bebisar) år 2015.

Förväntad livslängd

Den förväntade livstiden år 1917 var 49,1 år för kvinnor och år 2017 är den 84,1 år. För männen var den förväntade livstiden 43,5 år för hundra år sedan medan den idag är 78,5 år.

Ändrat : 26.9.2019 14:05
Skapad : 5.12.2017 15:35