Mässlingsfall i Åbo: Exponerade kontaktas under veckoslutet

Vid Åucs Barn- och ungdomsklinik har ett fall av mässling konstaterats hos ett mindre, ovaccinerat barn. Barnet som insjuknat i mässling har besökt Åucs Barn- och ungdomsklinik på torsdagen 19 augusti 2021.

Under tiden 18.8.–19.8.2021 är det möjligt att exponering för mässling skett på följande ställen:

  • Åucs U-sjukhuset anmälningsaulan i Barn- och ungdomskliniken, torsdagen 19.8.2021 kl. 12.15–14.30
  • Åbo stad: Tallbackens mottagning för infektionssjukdomar, onsdagen 18.8.2021 kl. 10.00–12.20

Enligt gällande uppskattning kan 100–150 personer ha exponerats för mässling.

Personer som besökt hälsovårdens enheter och som kunde ha blivit exponerade kontaktas under veckoslutet. Personer som besökt de nämnda ställena under nämnda tidpunkter och som inte kontaktats senast lördagen 21.8.2021 kl. 16.00 ombes ta kontakt med jouren vid Åucs Barn- och ungdomsklinik, tfn. 02 313 0263.

Personer som fått två MPR-vaccindoser eller som haft mässling är effektivt skyddade mot återfall av sjukdomen. Största delen av befolkningen har gott skydd mot mässling. I Finland togs MPR-vaccinet i bruk år 1982 och personer som fötts före år 1965 anses alla ha haft mässling.

Läs mer: Mässling

Ändrat : 24.8.2021 13:47
Skapad : 20.8.2021 18:00