Två år sedan det första konstaterade coronafallet i Egentliga Finland

På tisdag 8.3.2022 har det gått exakt två år sedan den första konstaterade coronavirussmittan i Egentliga Finland.

Under två pandemiår har man vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) tillsvidare vårdat 796 patienter på grund av coronavirusinfektion. Därtill har det funnits 247 patienter som vårdats på sjukhus av en annan preliminär orsak men hos vilka coronan har varit ett bifynd. Man har konstaterat allt som allt 215 dödsfall kopplat till corona under hela pandemin och de avlidnas medelålder har varit 80,1 år.

Jag kunde inte då föreställa mig hurudana tunga arbetsår vi hade framför oss, säger överläkare vid klinisk mikrobiologi vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) Tytti Vuorinen. Från början lutade diagnostiken på vårt eget kunnande inom molekylvirologi istället för stora automationsapparater. Vårt eget kunnande möjliggjorde testets ständiga utveckling. Vi förberedde oss i god tid för att eventuella nya virusvarianter  skulle komma in på sjukvårdsdistriktets område

PGB_5573 (1).jpg

613 000 coronatest

År 2019 var klinisk mikrobiologi-ansvarsområdets hela underökningsmängd 450 000 stycken, varav PCR-testens andel var cirka 75 000. Ifjol var enbart coronatesternas andel hela 170 000. Nu då det har gått två år av coronaepidemin har man allt som allt undersökt cirka 613 000 coronatester.

Testet utvecklades på så sätt att man redan i den första analysen av testet kunde göra en uppskattning av virusvarianten. ÅUCS Laboratorier var flera gånger först på mållinjen med att upptäcka nya varianter.

Av de laboratorier som utför coronadiagnostik är vårt laboratorium det enda laboratoriet i Finland vars  sållningstest direkt urskiljer virusupptäckter. Därtill typindelar vi coronavirus varje vecka genom att definiera bassekvensen av virusets genom, alltså sekvensera. På så sätt kan vi förutse epidemins utveckling inom sjukvårdsdistriktet och snabbt reagera på det föränderliga läget, säger Vuorinen.

Vaccinationerna – en lättnad

På ÅUCS började man förbereda sig på en pandemi redan vid årsskiftet till 2020 då man från Kina rapporterade om ett nytt okänt virus som förorsakade allvarlig luftvägsinfektion.

– I början kände vi stor osäkerhet då man inte ännu visste så mycket om sjukdomen, jämfört med hur mycket vi vet idag, säger ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS Harri Marttila. Vi förväntade oss att pandemin skulle komma i vågor men vi hade ingen uppfattning om vågornas storlek. Nu pågår pandemins fjärde våg som varit allra störst.

 Inledningen av vaccinationerna i januari 2021 kom som en stor lättnad. Med hjälp av dem har man kunnat skydda många från allvarlig sjukdom och dödsfall. Vaccinen har också gett skydd för dem som arbetar med att vårda coronapatienter.

– I jämförelse med svininfluensapandemin har det nya varit den stora samhälleliga inverkan som coronapandemin fört med sig. Till exempel begränsningar och gränskontroller. I tidigare pandemiplaner, som närmast skapats med tanke på influensa, har man inte fäst uppmärksamhet på sådana aspekter, säger Marttila.

På intensiven dömer man ingen

Den första coronapatienten kom till ÅUCS intensivvårdsavdelning för vård den 26.3.2020. Hittills har allt som allt 145 coronapatienter vårdats på ÅUCS intensivvårdsavdelning. Den genomsnittliga åldern för en coronapatient, som fått intensivvård på ÅUCS är 53 år. Av patienterna har 70 procent varit män. Hittills har 16 procent av patienterna avlidit under intensivvården. Detta är fyra gånger större dödlighet än för intensivvård i genomsnitt. Tre av fyra, eller 74 procent, var ovaccinerade.

ÅUCS intensivvårdsavdelnings överläkare Mika Valtonen kommer ihåg den första coronatiden på våren 2020:

– I början hade vi inga vacciner och inte något annat säkert skydd mot sjukdomen. Vi hade endast täta andningsskydd och annan skyddsutrustning. Vi vårdade patienterna och hoppades att inte vi själva eller våra familjer skulle bli smittade.

– Jag lämnade genast bort alla träffar med mina vänner och jag gick inte riktigt någonstans längre. Jag var rädd för att föra hem smittan, säger sjukskötare Sanna Nerjanto från ÅUCS intensivvårdsavdelning.

Från mars 2020 till mars 2022 har det funnits 18 coronapatienter på ÅUCS intensivvårdsavdelning som fått två eller tre vaccindoser. Medelåldern för dem har varit 65 år och de har alla haft betydande grundsjukdomar.

– Med andra ord har 88 procent av alla coronapatienter som fått intensivvård varit ovaccinerade från början av epidemin tills idag, säger Mika Valtonen.

Valtonen är trots allt bekymrad över den polarisering som uppstått mellan vaccinerade och ovaccinerade i vårt samhälle.

– Här på sjukhuset dömer vi inte någon för någonting, till exempel utgående från deras val eller levnadsvanor. Patienterna är inte skyldiga för sina sjukdomar och vi är inte några domare. Detta är ingen rättsinstans, utan vi gör vårt bästa för att vårda människor så att de blir friska, säger Valtonen.

– Det finns många andra sjukdomar där de egna levnadsvanorna kan spela en roll i sjukdomsförloppet, men vi dömer inte utan vårdar alla jämlikt. Det är en självklarhet för oss, säger Sanna Nerjanto.

Pandemin är fortfarande här

– Coronapandemin är fortfarande mitt ibland oss fastän den enskilda människans risk att få en allvarlig sjukdomsform har minskat i och med omikronvarianten. Vi har trots allt för tillfället mer coronapatienter på sjukhus än någonsin tidigare. Vi ska tillsammans se till att situationen inte försvåras ytterligare, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

På måndag 7.3.2022 får totalt 46 coronapositiva patienter vård på ÅUCS, varav under fem får intensivvård. 22 patienter får vård på grund av coronainfektion, hos 24 patienter är corona ett bifynd.


 

Text: Nadine Karell

Foto: Patricia Bertényi


Ändrat : 7.3.2022 13:03
Skapad : 7.3.2022 13:00