ÅUCS Akuten fokuserar sina resurser på brådskande vård

ÅUCS Akuten fokuserar sina resurser på brådskande vård. Förhoppningen är att medborgarna söker sig till sin egen hälsovårdscentral alltid då det gäller icke-brådskande vård.
 
ÅUCS Akuten i Åbo är den enda hälsovårdsenheten i hela Egentliga Finland som sommartid har läkarjour nattetid. Detta bidrar till en ökning av patienttillströmningen till ÅUCS Akuten
 
Inom vår region är tillgången på bäddplatser för fortsatt vård knapp och personalsituationen utmanade. Därför måste ÅUCS Akuten koncentrera verksamheten på att sköta de mest brådskande patientfallen. ÅUCS Akuten ser sig därför nödgad att strängare än tidigare följa kriterierna för intagning av jourpatienter samt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård.

Anvisningarna innebär i praktiken att alltid då det gäller icke-brådskande vård eller behov ska man uppsöka sin egen hälsovårdscentral. Om man exempelvis behöver ett sjukintyg, är detta inte en tillräcklig orsak att uppsöka mottagningen på ÅUCS Akuten.
 
Remisser eller vårdhänvisningar från primärhälsovården och privata läkarstationer bedöms alltid individuellt.
 
- Vi gör hela tiden vårt bästa i det synnerligen utmanande läget som vi är i.  Vi beklagar allt besvär som den nya situationen eventuellt medför för patienterna som uppsöker ÅUCS Akuten. Genom detta förfarande säkerställer vi emellertid vården för de patienter som är i behov av den mest brådskande vården, säger t.f. överläkare för ÅUCS Akuten Sergey Sadov.
 
•    För bedömning av vårdbehovet rekommenderas egensymtombedömning på nätadressen omaolo.fi.
•    Om det gäller nödfall, ska man alltid ringa nödnumret 112.

Ändrat : 9.6.2022 12:58
Skapad : 9.6.2022 12:30