Åucs varumärke och visuella uttryck förändras

Förnyelsen har synats i Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) kommunikationskanaler sedan början av året.

Åucs-logo

Åucs har förnyat sin marknadsföring och sjukhusets logo har fått ett nytt utseende. Den nya logon baserar sig på vår tidigare logo, ifrån vilken man skönjer sjukhusets symbol: korset och siluetten av Åbo slott. Logon har moderniserats men man har ändå behållit den kännspaka, starka Åucs-symbolen.

Den nya sloganen "Bättre varje dag" syftar både på patienternas välmående och det faktum att sjukhuset ständigt utvecklar sin egen verksamhet.

Det nya visuella uttrycket utvecklades utgående från workshops som hölls ifjol där Åucs verksamhetsområdens ledning, kommunikationsenheten och ett marknadsföringsföretag skissade upp linjerna för det nya marknadsföringskonceptet.

Se Åucs grafiska instruktioner (på finska).

Ändrat : 9.10.2019 15:11
Skapad : 23.1.2019 12:10