Inte en enda coronapatient vårdats på ÅUCS sjukhus på en vecka

Egentliga Finland håller sig stadigt på coronapandemins basnivå. Under de senaste sju dygnen har inte en enda patient vårdats på något av ÅUCS sjukhus. Under två veckor har inget fall av coronasmitta konstaterats bland över 70-åringarna i Egentliga Finland. 

– Detta bevisar att vaccinerna fungerar väl, säger ÅUCS infektionsläkare Harri Mattila

För första gången under år 2021 är situationen sådan att inte en enda är inskriven på grund av coronainfektion på något av ÅUCS sjukhus. Detta läge har rått nu i en veckas tid. Under hela epidemin har sjukhusen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vårdat totalt 334 patienter med coronainfektion. Av dessa har 61 varit i behov av intensivvård. Under den pågående epidemin har 79 personer avlidit av coronavirusinfektion inom vårt sjukvårdsdistrikt.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 17,7. För en vecka sedan var incidenssiffran 18,6. Incidensen har alltså varit fortgående låg. Andelen positiva coronatestresultat av alla testresultat är nu 0,8 procent mot 0,7 procent för en vecka sedan.   

– Vi upptäcker i snitt mindre än 10 fall av coronainfektion dagligen. Fortfarande är smittan vanligast i åldersgruppen 20–29 år, säger Marttila.

Cirka 70 procent får smittan utomlands.

Brittiska eller alfavarianten är inte längre den vanligaste bland de nya smittorna

Ett nytt fynd är att merparten av de nya coronavirusfynden inte längre är av alfavarianten (den brittiska eller UK-varianten). 

– Med tiden får vi veta mera om den variant som nu rör sig. Det kunde vara frågan om den så kallade deltavarianten (den indiska virusvarianten), då inga fall av betavarianten (den sydafrikanska virusvarianten) har konstaterats sedan vecka 17, det vill säga sedan början av maj, säger Marttila. I Egentliga Finland har den brasilianska gammavarianten inte alls förekommit.

Rekommendationen om distansarbete är inte i kraft på basnivå

Den nationella rekommendationen om distansarbete är inte längre i kraft på områden som befinner sig i basnivån av coronapandemin.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har sett över grunderna för giltighetstiden för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Eftersom coronasituationen fortfarande är osäker anser ministerierna det motiverat att tills vidare fortsätta med en omfattande rekommendation om distansarbete inom alla områden i accelerations- och spridningsfasen. På basnivå upphör rekommendationen. Det är trots allt sist och slutligen arbetsgivaren som beslutar om distansarbete.

Coronakoordinationsgruppen gjorde inga andra ändringar i begränsningarna eller rekommendationerna vid sitt möte 22.6.2021.

– Det finns varken orsak eller behov till några större ändringar, eftersom vi hålls stadigt på basnivån, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Ändrat : 22.6.2021 13:46
Skapad : 22.6.2021 12:00