Nu får blivande föräldrar bekanta sig med förlossningssjukhuset

För att svara på familjernas önskemål börjar Åucs ordna besök där blivande föräldrar får bekanta sig med Kvinnoklinikens förlossningsavdelning från och med slutet av september.

Jaana ja Hannu Repo

Jaana och Hannu Repo kom för att bekanta sig med förlossningssjukhuset, dit de snart har ärende på nytt. Den beräknade dagen för bebisens ankomst är 11 oktober.

– Sjukhuset är en främmande miljö. Det är bra att utrymmena blir bekanta före det avgörande ögonblicket, säger Hannu Repo.

Jaana Repo hade också varit för att se på presentationen av Åucs förlossningsavdelning på webben men anmälde sig genast utan att tveka till besöket, då det blev möjligt.

Många andra mammor och pappor har gjort samma sak, eftersom de öppnade bokningstiderna för de kommande veckorna vid kvinnokliniken fylldes snabbt.

– Det har tydligt funnits ett behov för dessa besök. Vi är glada över att kunna erbjuda dem igen, berättar överskötare Marjo Kauppila vid kvinnokliniken.

Det första besöket ordnades på måndag 25.9. och i fortsättningen ordnas besöken varje vecka; på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 14–15.30 för tio par per gång. Gruppen samlas i Åucs U-sjukhus på mödrapoliklinikens förlossningsmottagning, varifrån man går vidare till förlossningsavdelningen och barnvårdsavdelningen.

Besöken är tills vidare riktade till förstföderskor. En passlig tidpunkt för att komma på ett besök är från och med ungefär graviditetsvecka 32 och framåt.

På besöket berättar barnmorskan om förlossningens första skede hemma, hur förlossningen kommer igång, när man ska fara till förlossningssjukhuset och såklart om själva förlossningen. Vårdavdelningens barnmorska berättar om barnsängstiden, amningen och skötseln av babyn. Under besöket bekantar man sig med utrymmena och vården på förlossnings- och barnvårdsavdelningen.  Pappan, stödpersonen eller partnern är välkommen med. Det lönar sig att reservera cirka 1,5 timmar för besöket. Åucs önskar att familjens barn inte deltar i besöket.

Länken där man anmäler sig hittas på Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts första sida på vår finskspråkiga webbplats under bilden "Raskaus ja synnytys" och anmälningen sker via tidsbokningstjänsten Lyyti.

Rådgivningarna har fått information om saken.

Besök på svenska planeras att inledas i början av nästa år.

Sockatavla 

På förhand bekanta dig med Åucs kvinnokliniks webbplats där det finns mycket information om våra avdelningar och deras verksamhet.

Dessutom kan du bekanta dig med avdelningarnas utrymmen på förhand via denna virtuella förevisning.

I Hälsobyns kvinnohus finns en hel del nyttig information om graviditet, förlossning, återhämtning efter förlossningen, skötsel av babyn och amning.

Ändrat : 27.9.2019 09:02
Skapad : 25.9.2017 13:30