Åucs nya sjukhus får sin visuella identitet från naturen

Den visuella identiteten för sjukhuset som håller på att resas ovanför Åbo motorväg bygger på berättelsen om en ö. Berättelsen har inspirerat våra konstnärer i sydvästra Finland – de har skickat in mer än 80 förslag till konstverk som ska försköna det nya sjukhuset. Djuren kommer att visa vägen för dem som kommer till sjukhuset.

Den nya sjukhusbyggnaden inom området för Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) blir, enligt planen, färdig efter tre år, alltså år 2021.  Då byggnaden planerades, kom man överens om var konstverk ska utplaceras och till vilken kostnad. Konstverken och konstnärerna utsågs på två olika sätt.

– Byggnaden har två innergårdar och verken som ska ställas där skapas av bildkonstnär Heini Aho och av konstnärsgruppen Multicoloured Dreams, den senare känd för sina storstilade väggmålningar.  Dessa två valdes i ett tidigt skede av planeringen. I byggnaden finns tre panoramafönsternischer och konstverken till dessa uppfångades genom öppna anbud. Intresset var glädjande stort och av alla förslag som inlämnades som skisser utsåg vi konstnärerna Annu Mikkiläs, Elina Ruohonens och Andréa Vannucchis konstverk, berättar Matti Tainio, sjukhusets konstkoordinator.

Utgångspunkten för verken bygger på en berättelse om en ö. Sjukhuset är en fyr som utstrålar trygghet åt sjöfarare. Berättelsen om ön anknyter till många delar av det nya sjukhuset. Ingången till sjukhuset har exempelvis planerats med en båt som utgångspunkt. Skenet från motorrummet upplyser sjukhusets tak.

Ön skapar sinnebilder

Inspirationskällan för konstverken har varit sinnebilden om vad en ö är.

– Konstverken återspeglar inte en konkret ö i den omedelbara skärgården, utan snarare ting och begrepp som vi kan skapa fantasibilder av i våra sinnen, sinnebilder som anknyter till vad en ö är. Sådana sinnebilder kunde vara till exempel förbindelserna till ön eller tanken om vad som man kan hitta på en ö, förklarar Tainio.

Ett annat exempel är utgångspunkten för den 30 meter höga väggmålningen som förskönar den första innergården: den ursprungliga, visserligen fiktiva, bosättningen på ön. Temat för konstverket i den andra innergården utgörs av en träkoja i ett träd som växer på ön.  Heini Ahos konstverk kommer att hänga fritt från taket i den höga innergården. På verket projiceras videobilder och därför varierar verkets utseende  vid olika tidpunkter.

Sjukhuset byggherre är Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt som reserverat 200 000 euro för konstanskaffningar.

Multicoloured Dreams konstverk

På bilden: Multicoloured Dreams konstverk.

Handledda av färger och vilda djur

I det blivande sjukhuset vägleds besökare av färger och djur, konceptet har skapats av arkitekt Mikko Sinervo, ansvarig för sjukhusets visuella identitet.

Alla våningar har sin särskilda signaturfärg som återkommer i skyltningen och kännetecknar informationsdiskarna. Dessutom kommer alla enheter att tillägnas sitt eget tematiska djur.  Färgen avslöjar alltså i vilken våning du befinner dig och djuret avslöjar kliniken, förklarar Sinervo.

Sjukhuset kommer att omfatta åtta våningar – det finns plats för hälsovårdstjänster för såväl barn som för vuxna. Djuren kommer att ge besökarna, oberoende av ålder, något att fundera på.

– Det tematiska djuret kan under sina äventyr dyka upp överraskande på en avdelningsvägg och gläda patienterna. Djuren är sympatiska och de utstrålar värme i sjukhusmiljön, säger Sinervo.

Det blivande sjukhusets djur.

Personalen har deltagit i valet av det tematiska djuret på de olika avdelningarna.

– Olika däggdjur har varit mest populära, men vi har velat också få med fåglar och fiskar. Valet av de olika djuren påverkas också av våningens tema. De olika detaljerna i valprocessen finjusteras ännu, berättar projektchef Riikka Aaltonen.

Konstnärerna vars verk har utsetts att försköna det nya Åucs-sjukhuset:

Multicoloured Dreams

MCD är ett gatukonstkollektiv som funnits sedan år 2010.  Kollektivet har skapat konstverk för offentliga platser i olika delar av Finland och Estland. Kärnaktörerna i Multicoloured Dreams består av tio konstnärer, och av dessa har Elissa Aalto, Satu Kettunen och Hans-Peter Schütt åtagit sig huvudansvaret för konstverket som ska resas i det nya Åucs-sjukhuset.

Syftet med MCD:s verksamhet är att hämta mera konst och kultur i den finska gatubilden och att uppmuntra folk att påverka sin egen boendemiljö.

Heini Aho

Aho är en aboensisk bildkonstnär som ofta kombinerar video och tredimensionella konstverk. Hennes verk finns utställda i gallerier i Finland och muséer utomlands. Förutom sitt självständiga konstnärsvärv jobbar Heini Aho i det internationella konstnärskollektivet Videokaffe. Hennes senaste offentliga konstverk "Ancient Battlefields" finns att beskåda i hissarna i Åucs T-sjukhus.

Elina Ruohonen

Elina Ruohonen är en åbokonstnär som arbetat i många år med offentliga konstverk.  I hennes verk förenas sinnet för utrymme med bildytor och färgläggning med maskinellt bearbetade tekniska material. Hennes offentliga konstverk finns att beskåda på olika håll i Finland.

Annu Mikkilä

Annu Mikkilä håller på att inleda sin karriär som bildkonstnär. Hon utexaminerades från yrkeshögskolan i Imatra (Saimaan ammattikorkeakoulu) år 2016 och verket i det nya Åucs-sjukhuset blir hennes första offentliga konstverk. Mikkilä bor och arbetar i Loimaa.

Andréa Vannucchi

Andréa Vannucchi är fotograf och bildkonstnär bosatt i Finby.  Hon arbetar också inom tillämpad konst och samfundskonst. Vannucchis offentliga konstverk har uppställts i Salotrakten.

 

Se en närmare presentation av konstnärerna här (på finska).

 

Text: Suvi Vainio

Ändrat : 12.2.2020 09:58
Skapad : 24.1.2019 09:30