Heikki Ukkonen ny direktör för Hjärtcentret

Vid sitt möte 17.12.2019 beslöt styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utnämna docent och överläkaren Heikki Ukkonen till direktör för det kardiologiska verksamhetsområdet Hjärtcentret vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) från och med 1.1.2020.

Heikki Ukkonen är specialist i kardiologi och som grund för valet uppges hans långvariga ledarskapserfarenhet och hans djupa insikter i verksamhetsområdets substans, hjärtsjukdomar.

Heikki Ukkonen

Heikki Ukkonen.

Han utexaminerades från Åbo universitet år 1991, inledde läkarspecialiseringen vid Vakka-Suomi sjukhus i Nystad år 1992 och återvände till Åucs år 1995. Han blev specialist i internmedicin år 1999 och i kardiologi år 2005. Ukkonen disputerade för medicinedoktorsexamen år 2001 och utnämndes till docent vid Åbo universitet år 2008. Under åren 2001–2003 bedrev han fördjupningsstudier i kardiologi i egenskap av clinical fellow vid hjärtinstitutet i universitetet i Ottawa, Kanada.

År 2015 avlade han studierna för ledarutbildning inom social- och hälsovård vid Åbo universitet och eMBA-examen år 2018. Han har skrivit 65 vetenskapliga artiklar och innehar ett flertal förtroendepositioner inom inhemska och utländska kardiologiska organisationer.

Ukkonen arbetar för närvarande som överläkare för Hjärtcentret. Före det, under åren 2013–2018, tjänstgjorde han som chef för ansvarsområdet hjärtsvikt.

Den nuvarande, långvarige ledaren för verksamhetsområdet, professor Juhani Airaksinen, kommer att avgå från denna post och fortsätta sköta sin överläkartjänst. Uppdraget som direktör för verksamhetsområdet Hjärtcentrum som därmed blev ledigt söktes av två personer.

Hjärtcentret har flera enheter – en i T-sjukhuset i Åucs och en enhet i sjukhuset i Salo, en i Vakka-Suomi och en i Loimaa. Ifjol vårdades knappt 14 000 patienter inom Hjärtcentret.

Hjärtcentret utgör ett av de totalt 13 verksamhetsområdena inom Åucs. Direktören för ett verksamhetsområde innehar denna position oberoende av sin tjänsteställning. Uppdraget som ledare för ett verksamhetsområde förordnas skilt för en tjänsteinnehavare och ledaren sköter detta uppdrag vid sidan av sin egen tjänst.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi 

Ändrat : 17.12.2019 14:13
Skapad : 17.12.2019 11:35