Utan dröjsmål för vård också under coronaepidemin

Inom Åucs har man observerat att rädslan för coronasmitta ser ut att avskräcka en del patienter från att uppsöka vård i tid, och då finns det en risk att allvarliga sjukdomar och tillstånd uppdagas alltför sent. Det är redan nu uppenbart att människorna tenderar att uppsöka vård alltför sent. Patienter med coronasmitta vårdas vid Åucs sjukhus endast i utrymmen som är avgränsade enkom för coronapatienter och de som har smittan utgör därför ingen risk för andra patienter eller vårdpersonalen.

I Finland har vi skridit till många åtgärder för att stävja spridningen av coronasmittan i vårt land. Syftet med dessa åtgärder har varit att säkerställa tillräckliga resurser på sjukhusen också då antalet patienter förväntas blir mycket högt. Dessa åtgärder har införts och de har fungerat väl och tack vare dem har läget i Egentliga Finland bibehållits lugnt.

– I offentligheten har diskussionen pågått om hur viruset sprider sig, om bristen på skyddsutrustning och om risken för att antalet intensivvårdsplatser inte skulle räcka till och allt detta har lett till att befolkningen måhända känner oro för säkerheten på sjukhusen och sjukhusvården. Tyvärr har detta lett till att man också inte sökt hjälp trots att detta hade varit av nöden, berättar sjukhusdirektören Petri Virolainen.

Det är inte alltid möjligt att uppskjuta vården utan betydande skada för patientens hälsa. Begränsningarna som införts i syfte att förbättra befolkningens hälsa har i vissa fall vänt sig mot sig själva. Att tveka att söka hjälp i fall av sjukdom riskerar behandlingen av andra sjukdomar och kan leda till större skada för befolkningens hälsa än coronaviruset. Om uppsökande av vård drar ut på tiden, ökar risken för komplikationer och t.o.m. ofarliga tillstånd kan snabbt utvecklas till sjukdomar som kräver akut vård.

– Det vore bäst att sköta sjukdomarna nu då epidemiläget ännu är lugnt, säger dr Virolainen.

Uppskjuten vård syns på många sätt inom Åucs

VD för Åucs Akuten Sirpa Rantanen säger att antalet patienter på alla verksamhetsenheter för Åucs Akuten har minskat klart under coronaepidemin. Uppskjuten patientvård syns på många sätt vid alla Åucs sjukhus.

– Enligt karidologbedömning har antalet patienter som uppsöker vård för hjärtsymtom minskat med 30 % under coronaepidemin jämfört med normala förhållanden. Andelen hjärtinfarkter som behandlats med ballongdilatation har sjunkit med 23 %, berättar överläkaren vid Åucs hjärncenter Heikki Ukkonen. Om patienten inte uppsöker vård i tid, kommer diagnossättningen att försenas. Detta kan föra med sig dåliga konsekvenser.

Direktör Virolainen är oroad över att t.ex. patienter med störning i hjärnans blodcirkulation och stroke inte kunnat skötas adekvat med blodproppsupplösning och att försummad behandling av ögonbottensjukdom leder till bestående nedsatt syn och blindhet.

– Detta är synnerligen oroväckande. Att inte söka vård när det behövs ökar alltid risken för intensivvård och för invaliditet, summerar dr. Ukkonen.

Coronapatienterna sköts separat

Inom Åucs har man jobbat hårt för att patienterna ska få så trygg vård som möjligt, trots coronaepidemin. Coronapatienter sköts alltid skilt från andra patienter. På detta sätt äventyras inte hälsan för andra patienter och personalen.

– Inom hjärtavdelningen (åtgärdsenheten och övervakningen) finns tillräckligt med skyddsutrustning och coronapatienterna vårdas på annat håll än andra patienter. Isoleringsutrymmen finns och de garanterar trygg vård också för coronapatienter som hör till någon riskgrupp, konstaterar dr. Ukkonen.

Rantanen berättar att alla enheter där Åucs Akuten verkar (i Åbo, Salo, Loimaa och Nystad) finns en separat 

Text: Talvikki Härmä

Ändrat : 5.6.2020 15:16
Skapad : 21.4.2020 13:25