Epidemin förorsakad av vankomycinresistent enterokock (VRE) fortsätter härja inom Åbo stads välfärdssektor

Epidemin förorsakad av vankomycinresistent enterokock (VRE) inom Åbo stads välfärdssektors enheter fortsätter fortfarande.

Från och med 15.10.2018 har man konstaterat allt som allt 65 VRE-fall inom Åbo stadssjukhus och Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs). Alla fall har varit symtomfria bärarskap av VRE och man har inte tillsvidare stött på infektioner förorsakade av VRE.

Den vankomycinresistenta enterokocken (VRE) är en tarmbakterie som vanliga antibiotika inte biter på. Bakterien kan förorsaka urinvägsinfektioner, sårinfektioner och sepsis (blodförgiftning). Den är dock inte särskilt virulent, det vill säga dess förmåga att förorsaka infektioner är i allmänhet svag. Ett problem är också att antalet effektiva antibiotika är begränsat.  

Inom Egentliga Finland upptäcks årligen 2–6 sinsemellan orelaterade, icke-epidemiska fall av VRE.

Infektionsbekämpningsenheterna inom Åucs och Åbo stads välfärdssektor utreder epidemin för närvarande. En viktig del av utredningen går ut på att identifiera personer som kunde ha exponerats för VRE och att ta sållningsprov av dessa personer.  Antalet personer som kan ha blivit exponerade för smittan är flera hundra och man har tagit över 4000 sållningsprov under slutet av år 2018.

Av alla patienter som kommer till Åbo stadssjukhus, och av alla patienter som kommer till Åucs efter att ha blivit behandlade vid Åbo stadssjukhus, tas VRE-sållningsprov. För att begränsa epidemin, måste bärare av VRE-bakterien vårdas i enskilt rum eller koncentreras till så kallade kohortenheter. Det finns också bärare i privata boendeserviceenheter.

 

Esa Rintala

överläkare                                  

Enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

 

Jutta Peltoniemi                                                   

Åbo stads Välfärdssektor                                                               

epidemiansvarig läkare

 

 

 

 

 

Ändrat : 7.1.2019 13:39
Skapad : 7.1.2019 13:35