Vaccinationstakten har ökat sedan senaste vecka

Under senaste vecka gavs fler är 2600 första vaccindoser i Egentliga Finland. För en vecka sedan uppgick antalet 12 år fyllda personer som inte alls vaccinerats i Egentliga Finland till 53 000. Nu har den siffran sjunkit till 50 000.

– Situationen är nu en aning ljusare än under senaste vecka, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Om vi beaktar endast antalet smittfall och incidenssiffrorna, har epidemin lugnat sig en aning. 

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 109. För en vecka sedan var incidenssiffran 122. Andelen positiva coronatestresultat av antalet tagna coronaprover är nu drygt sex procent. Antalet utförda coronatester har sjunkit. Därför berättar inte antalet smittfall hela sanningen, eftersom personer med lindriga symtom inte längre testas.

Tolv coronapatienter på ÅUCS

Däremot har sjukhusbelastningen varit rätt konstant under de senaste veckorna. För närvarande vårdas tolv patienter på ÅUCS sjukhus på grund av coronasjukdom och av dessa vårdas färre än fem på intensivvårdsavdelningen. I Egentliga Finland har det skett enstaka dödsfall på grund av corona under den senaste tiden. 

Inom varvsindustrin har smittfallen minskat ordentligt. Delvis på grund av detta har incidensen bland personer med annat modersmål än finska eller svenska sjunkit snabbt. De flesta smittorna sprids fortfarande inom närkretsen och av personer som lever i samma hushåll. Smittspridningen i restauranger har så gott som upphört sedan begränsningarna i restaurangverksamheten infördes i somras.

– Fortfarande är epidemin i Egentliga Finland en epidemi som drabbar dem som är ovaccinerade eller som talar utländskt språk, säger Rintala.

Inte mindre än 80 procent av dem som behövt vård på sjukhusavdelning och 90 procent av dem som behövt intensivvård har varit helt ovaccinerade.

Vaccinationstäckningen ökar

Invånarna i Egentliga Finland låter sig vaccineras aktivt. Vaccinationstäckningen i Egentliga Finland bland dem som är 12 år eller äldre är nu 86,5 procent för den första vaccindosen och 77,4 procent för den andra dosen.

­­– Trots att det verkar som om skyddseffekten av den andra vaccindosen skulle småningom avta bland den äldre befolkningen, skyddar vaccinet fortfarande tämligen väl mot den allvarliga sjukdomsformen. Nu är det dags att inleda den tredje vaccinationsrundan för personer över 60 år som fått sin andra vaccindos för mera än sex månader sedan, säger chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.


Ändrat : 26.10.2021 14:20
Skapad : 26.10.2021 13:30