Åucs Orto – alltid i rörelse:

Val av material för ledproteser styrs av ortopedisk forskning

Klinisk forskning inom universitetssjukhuset ger omedelbar nytta för patienterna. Ortopeder som inopererar ledproteser undersöker protesmaterialen och uppföljer, utgående från protesregisterdata, hur lämpliga och hållbara olika material är. Inom Åucs har utvecklingen och användningen av både inhemska och internationella ledprotesregister pågått aktivt.

Protesmaterialen genomgår kontinuerlig utveckling och det är viktigt att inhämta erfarenheter av användningen av dessa material och deras hållbarhet. Forskarna får unik information ur ledprotesregister som insamlar information från alla sjukhus där både primära ledprotesoperationer och reoperationer utförs. Antalet reoperationer är av avgörande betydelse.

Ledproteser.

En hel del pågår för närvarande inom ortopedisk forskning. Docent Keijo Mäkelä, chef för ansvarområdet ledproteskirurgi vid Åucs, berättar:

– Vi publicerade nyligen en undersökning baserad på data i det samnordiska ledprotesregistret NARA.  Artikeln utgavs av den medicinska tidskriften Osteoarthritis Cartilage och gällde användningen av hydroxiapatit på ytan av ledskålen i höftproteser.  Vi påvisade att sådan användning faktiskt inte gynnar ledskålens hållbarhet. Vårt forskningsresultat påverkar omedelbart den kliniska verksamheten och protesanskaffningarna. Proteser med en ytbeläggning av hydroxiapatit på ledskålen behövs inte bland utbudet av höftledsproteser.

Resultaten av hållbarheten av olika knäledsproteser publicerades i februari i den ansedda amerikanska tidskriften Clinical Orthopaedics and Related Research.  Resultaten bygger på uppgifter i Finlands protesregister. Hållbarheten av alla knäledsproteser som används vid Åucs är mycket god.

Docent Keijo Mäkelä har arbetat flitigt med att utveckla och forska i såväl det finska ENDOnet-registret som i internationella register. 

– ENDOnet innehåller värdefull information om primära operationer och reoperationer med höft- och knäledsproteser.  Uppgifterna redovisas sjukhusvis enligt protesmodell. Med tanke på betydelsen av ledprotesregister och alla andra register av hög kvalitet är det dock avgörande om registerdatat används i patientvården eller inte. Om information, må vara att den är av högsta kvalitet, bara registreras i det oändliga utan systematisk rapportering av resultaten, är de enda som drar nytta av allt detta arbete leverantörerna av datasystemen. Vi har fortfarande en hel del arbete framför oss då det gäller att utnyttja våra utmärkta register i Finland, säger docent Mäkelä.

Keijo Mäkelä.

På bilden: Keijo Mäkelä.

Också internationellt anser man det viktigt att utveckla ledprotesregister. NordForsk, en organisation som sorterar under det Nordiska ministerrådet, erbjuder forskningsunderstöd och har beviljat understöd för reformarbetet kring NARA-registret (Nordic Arthroplasty Register Association). Detta arbete har koordinerats av Keijo Mäkelä vid Åucs. Nordiskt samarbete är avgörande för att uppdatera och modernisera det finska ledprotesregistret. Samarbetet på global nivå har också varit viktigt. Genom ISAR (International Society of Arthroplasty Registries) fick ENDOnet tillgång till det internationella implantatbiblioteket som baserar sig på internationella produktkoder.

Originalpublikationerna:  

Lazarinis, S, Mäkelä, Keijo, Eskelinen, Antti, Havelin, L, Hallan, G, Overgaard.S, Pedersen, AB, Karrholm, J, Hailer, NP: Does hydroxyapatite coating of uncemented cups improve long-term survival? An analysis of 28,605 primary total hip arthroplasty procedures from the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA). Osteoarthritis and Cartilage: DOI:  https://doi.org/10.1016/j.joca.2017.08.001 

Författarna arbetar vid Åucs (Mäkelä), ledprotessjukhuset Coxa (Eskelinen) och vid universiteten/universitetssjukhusen i Uppsala, Göteborg, Bergen, Odense och Århus och vid Danmarks ledprotesregister. 

Montonen Emmi, Laaksonen Inari, Matilainen Markus, Eskelinen Antti,  Haapakoski Jaason, Puhto Ari-Pekka, Leskinen Jarkko, Kettunen Jukka, Manninen Mikko, Mäkelä Keijo:  What Is the Long-term Survivorship of Cruciate-retaining TKA in the Finnish Registry? Clin Orthop Relat Res. 2018 Feb 2. doi: 10.1007/s11999.0000000000000202. [Epub ahead of print]

Av författarna arbetar Mäkelä, Montonen, Laaksonen och Matilainen vid Åucs, Eskelinen vid ledprotessjukhuset Coxa, Kettunen vid Kuopio universitetssjukhus, Leskinen vid Pejas sjukhus (HNS), Manninen vid sjukhuset Orton, Puhto vid Uleåborgs universitetssjukhus och Haapakoski vid Institutet för hälsa och välfärd. 

Alltid i rörelse 

Ledproteskirurgi är en form av behandling av sjukdomar i stödorganen.  Denna disciplin valdes till en av spetskompetensenheterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Från och med början av år 2018 heter denna spetskompetensenhet Åucs Orto. Patienter med sjukdomar i stödorganen vårdas vid Åucs Orto enligt principen om en enda kontaktpunkt (one-stop-shop).  

– Vi erbjuder patienten friktionsfri vård från barndom till ålderdom under devisen "Alltid i rörelse". Åucs Orto har tillgång till de bästa evidensbaserade operativa och konservativa metoderna, utmärkta redskap och utrymmen och en förträfflig personal. Det nya varumärket uttrycker koncentrerat hur samarbetet inom Åucs är till patientens bästa, förklarar docent Ville Äärimaa, ledare för verksamhetsområdet.

 

Text: Tuula Vainikainen

Bilder: Pasi Leino

Ändrat : 2.10.2019 13:32
Skapad : 21.2.2018 08:55