Valet av sjukvårdsdistriktets direktör remitterades

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslöt 26.11.2019 remittera tjänstetillsättningen av sjukvårdsdistriktets direktör för att beredas på nytt.

I diskussionen önskade fullmäktigemedlemmarna att också tjänsteförhållandets lön och övriga villkor skulle ha kommit för beslutsfattning till fullmäktige. Nu föreslog styrelsen att fullmäktige skulle ha berättigat styrelsen att senare bestämma om direktörens lön och övriga villkor i tjänsteförhållandet. Remitterandet vann efter röstning med talen 306-136.

Styrelsen föreslog enhälligt att docent, specialistläkare och MBA Matti Bergendahl väljs till sjukvårdsdistriktets direktör.

Ändrat : 26.11.2019 16:27
Skapad : 26.11.2019 16:10