Välfärdsområdets temporära webbplats förnyas

Regionfullmäktige i vårt välfärdsområde inleder sitt arbete i mars. Regionförvaltningens kommunikation förnyas även på vår temporära webbplats. Underhållet av denna webbplats upphör och all information och nyheter om välfärdsområdet i Egentliga Finland kommer att publiceras på den temporär webbplats.

Vår resa mot ett välfärdsområde är på god väg. Regionfullmäktigeledamöterna som utsetts genom val samlas för sitt första möte onsdag 3.2. Regionfullmäktige leder i fortsättningen vårt välfärdsområde och utövar högsta beslutanderätt. Om du vill kan du bekanta dig med mötets föredragningslista

I fortsättningen är du bland de första att få de senaste nyheterna om välfärdsområdets beslutsfattande på vår temporära webbplats. Vi samlar alla aktuella pressmeddelanden från regionförvaltningen samt alla mötesmaterial från regionfullmäktige under en ny sektion vid namn Regionförvaltningen och mötesmaterial

Om du vill friska upp minnet och repetera nyheter eller beslut som uppkommit under tiden med den temporära beredningsförvaltningen hittar du dem alltjämt på vår webbplats. 

Du kommer väl ihåg nyhetsbrevet?

Förutom nyheter från regionförvaltningen pågår det arbete på många håll i beredningen av reformen. Bästa sättet att hänga med är att beställa det förnyade nyhetsbrevet Mot välfärdsområdet. Nyhetsbrevet samlar aktuell information om beredningen i olika projekt, nyheter från Framtidens social- och hälsocentral samt information om de många andra utvecklingsprojekt som pågår i regionen. Du kan också bekanta dig med människorna som arbetar med beredningen av reformen. 

Ändrat : 2.3.2022 15:17
Skapad : 1.3.2022 18:15