Välfärdsområdets förhandlingar om organiseringen slutförs i samförstånd

De politiska förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna i Egentliga Finlands välfärdsområde slutfördes fredagen den 18 februari. Fullmäktigegrupperna godkände förvaltningsstadgan för beredningsskedet. Förvaltningsstadgan kommer att uppdateras under beredningen, men den gemensamma grunden godkändes i alla grupper. 

– Jag vill tacka alla partier för ett mycket konstruktivt förhållningssätt. Vi har arbetat med brådska och under press, men vi åstadkom och uppnådde gemensamma mål. Denna överenskommelse ger en bra grund för byggandet av välfärdsområdets följande skede. Det kommer att finnas mycket att göra för den nya regionstyrelsen, fullmäktige och andra organ, konstaterar förhandlingsordförande Ville Valkonen (Saml). 

– I det här skedet börjar man med den tillfälliga organisationen och bland annat i anknytning till den kommer man säkert att uppdatera förvaltningsstadgan flera gånger. Dessa förhandlingar har nog visat att när det finns en gemensam vilja så finns det också en förmåga att slutföra saker och ting. Jag vill tacka alla partier för ett smidigt samarbete, tillägger vice ordförande Niina Alho (sd). 

Tidigare kom fullmäktigegrupperna överens om organstrukturen och fördelningen av platserna mellan partierna. Regionfullmäktige fattar det officiella beslutet om förvaltningsstadgan, organisationen och ordförandeskapet vid sitt första sammanträde den 2 mars. 

Ändrat : 21.2.2022 18:43
Skapad : 21.2.2022 17:30