Väntetiden till Åucs jour syns nu på webben 

Nu kan man i realtid på webben följa med hur lång väntetiden till utvärdering av vårdbehovet är till Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) samjour. På Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts webbplats ser man hur många patienter som är i kö, samt den uppskattade tiden på hur länge man bör vänta på utvärdering av sitt hälsotillstånd.  

Informationen i realtid om väntetiden från Åbo samjour är riktgivande. Situationen kan plötsligt förändras. Akutpatienter går före icke-brådskande patienter. 

– Tidvis undrar våra kunder varför en så kallad "snabba linjens" läkare plötsligt avlägsnar sig och slutar ta emot patienter, men då kan hon eller han till exempel vara upptagen med att vårda en akutpatient eller ge råd per telefon, berättar jourens överläkare Teemu Elomaa

Han betonar också att man endast ska söka sig till jouren i akuta situationer, då man omedelbart behöver vård av en sjukdom eller skada. Till exempel ärenden som gäller förnyande av recept för långvariga mediciner eller sjukintyg ska man i första hand sköta via hälsovårdscentralen. 

– På jourens webbplats finns information med vars hjälp man kan uppskatta hur brådskande ens eget tillstånd är och där kan man också hitta rätt vårdplats. Vi önskar att alla skulle ringa vår telefonrådgivning 02 313 88 00 före de kommer till jouren. I telefon svarar en jourskötare, som ställer frågor och ger råd, säger Elomaa. 

I nödfall – ring 112

I allvarliga situationer ska man ringa nödnumret 112. Sådana situationer är till exempel plötslig smärta i bröstet som inte går om med eventuellt tillhörande andningsbesvär eller kallsvett, plötsligt andningsbesvär, muskelsvaghet på ena sidan eller grötigt tal, kraftig svindel med tillhörande problem med synen, svår olycka eller en närståendes livlöshet eller medvetslöshet.

Skyddsglasögon.

Foto: Nadine Karell

Ögonläkare dejourerar på Åucs

Vid ögonskador lönar det sig att söka sig till Åbo samjour, vid behov får man via samjouren en dejourerande ögonläkare från Åucs på plats. Patienten kan också skickas till ögonkliniken för vård.

Åucs ögonläkare rekommenderar att alla som tänkt se på fyrverkerier också använder skyddsglasögon. 

Influensa vaccinering.

Foto: Suvi Vainio

Få fall av influensa

Influensa-A –epidemin har knappt börjat i Egentliga Finland. Enligt Åucs infektionsläkare Harri Marttila konstaterades 19 fall inom sjukvårdsdistriktet under julveckan, vilket är ytterst lite. Man kan jämföra antalet med fjolåret då man under samma kalendervecka konstaterade 188 fall av A-influensa i och med att epidemin inleddes ovanligt tidigt.  

– Vi kan anta att fallen av A-influensa nu så småningom börjar öka och epidemins topp kommer att uppnås vid en mer typisk tidpunkt än ifjol, nämligen i slutet av januari eller i februari. Fem fall av B-influensa konstaterades under julveckan men man vet inte ännu vilken subtyp av viruset som fallen representerar, säger Marttila. 

Nattlig jour i Åbo och Salo

Sjukvårdsdistriktets samjour är öppet dygnet runt i Åbo och Salo. I Loimaa och Vakka-Suomi närsjukhus är jouren öppen klockan 8–22. 

Åbo samjours kösituation kan följas med här.

 

Text: Suvi Vainio

Ändrat : 26.9.2019 14:42
Skapad : 29.12.2017 10:10