Våra webbsidor fick nytt utseende

Våra webbsidor vsshp.fi fick nytt utseende 11.1.2018 och Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) syns nu mer på sidorna. Rött och blått dominerar på den nya framsidan.  

Förnyelsen av webbsidorna utgick från ett behov av att modernisera sidornas utseende och få dem att likna Åucs varumärke mer än tidigare. Nästan alla våra patienter har vid det här laget ärenden på Åucs eftersom Psykiatrin och Tyks-Sapas verksamhet överförts till Åucs resultatområde. Också jourerna finns i Åucs sjukhusbyggnader, fastän de hör till ett eget affärsverk.  

Affärsverket för Åbolands sjukhus syns fortfarande på webbsidorna med sin egen logo. Sjukvårdsdistriktet syns också på sidorna med sin egen logo, men nu mer i bakgrunden, i egenskap av ägare.  

Förutom utseendet, har man också förnyat en väsentlig sak i webbsidornas funktioner. Förutom sjukhusens egna listor på avdelningar, finns i fortsättningen alla sjukvårdsdistriktets avdelningar och polikliniker listade på en sida. Den långa listan går att begränsa genom att välja sjukhusets resultat- eller verksamhetsområde och genom att söka på avdelningens namn. 

LÄNK TILL SÖKSIDAN 

Framsidan strävar till att svara på patienternas och övriga kunders informationsbehov  bättre än tidigare. Textmängden har minskats och länkarna styr till de mest centrala innehållen, såsom kontaktuppgifter och tjänster. Valet av länkarna baseras till stor del  på analys som vi fått om användandet av sidorna. De fyra huvudelementen är avdelningssökning, vårdtjänster, laboratorium och bilddiagnostik.  

Det finns egna genvägar för patienter, sakkunniga och forskning på framsidan. Under dem lyfter vi fram de nyaste nyhetsrubrikerna, Facebook-uppdateringarna och varierande aktuella teman, som till exempel reklam för våra publiktillfällen och seminarier.  

Våra sjukhus syns på kartan på framsidan och på sidans nedre hörn hittar man länkar till bland annat förlossningar, feedback-sidan, sjukhusen och sjukvårdsdistriktets mer administrativa sidor.  

Webbplatsens innehåll, struktur och navigering förblir i praktiken likadana som förut också efter förnyelsen av utseendet. Vi har uppdaterat texterna på Psykiatrins och tidigare Tyks-Sapas enhetssidor för att de bättre ska motsvara förändringarna. Vi gör trots allt ännu fler korrigeringar i texterna. 

Redan över hälften av våra läsare på webben använder en smarttelefon eller en surfplatta, vilket vi har tagit i beaktande då vi förverkligat sidorna.  

Det nya utseendet på våra webbsidor.

 Vi vill gärna höra om era åsikter om det nya utseendet på våra webbsidor. Ge feedback om våra sidor! 

 

Esa Halsinaho, Informationschef
Miika Jääskeläinen, Webbansvarig

Ändrat : 26.9.2019 14:21
Skapad : 11.1.2018 08:35