Vårdarstrejkens inverkan på ÅUCS 5.4.2022

Vårdarstrejken som nu pågått i fyra dagar inverkar på många sätt på sjukhusarbetet vid ÅUCS. En del av den brådskande vården har avbrutits och verksamheten är överbelastad. Läget på sjukhuset ändrar kontinuerligt och verksamheten läggs om hela tiden enligt tillgången på personal.

– Situationen på sjukhuset är svår. Vi jobbar oavbrutet för att kunna se till att all kritiskt viktig vård ges under strejken.  Dessvärre har vi varit tvungna att annullera också en del av de brådskande operationerna och också en del av de kritiskt viktiga operationerna, säger t.f. sjukhusdirektör Sirkku Jyrkkiö vid ÅUCS.

På ÅUCS har de mest kritiska funktionerna kunnat hållas igång med specialarrangemang. Patienter har flyttats till gemensamma vårdavdelningar.

Målet är att säkerställa den brådskande vården

Under denna vecka ska ytterligare operationssalar öppnas på ÅUCS. Målet är att se till att alla canceroperationer blir utförda, vilket betyder cirka 15 canceroperationer per dag. På måndagen och tisdagen kunde knappt hälften av de bokade canceroperationerna genomföras. Också vården av andra patienter med behov av brådskande kirurgi kommer att säkerställas. 

Tillsvidare går det inte att genomföra icke-brådskande kirurgi. Operationssalskapaciteten uppföljs kontinuerligt och för att garantera patientsäkerheten genomförs ändringar enligt funktionerna som prioriteras. 

Sedan strejken inleddes har tillgången på skyddsarbete ökat för att cancerpatienterna ska få den nödvändiga läkemedels- och strålbehandlingen. Vi har tyvärr inte kunnat ge strålbehandling åt alla patienter som behöver det, från och med imorgon 6.4.2022 kan vi öppna upp fler strålbehandlingsplatser. En del cancerläkemedelskurer kan inte genomföras.  

Cancer behandlas inom flera olika verksamhetsområden och på olika avdelningar på ÅUCS och serviceläget varierar kraftigt på de olika enheterna.

Cancerbehandling i avsikt att bota (kurativ) ska helst inte avbrytas, såvida inte synnerligen vägande skäl finns.  Cancerläkemedelsbehandlingarna som kompletterar cancerkirurgi ska ges vid rätt tidpunkt. Oplanerade avbrott i strålbehandlingarna bör inte förekomma, eftersom detta försämrar behandlingsresultatet betydligt.  

Tillsvidare har cirka 700 icke-brådskande ingrepp avbokats

Arbetskonflikten har lett till att den icke-brådskande vården avbrutits. Under måndag och tisdag denna vecka har totalt cirka 390 icke-brådskande operationer inställts. Under resten av veckan förväntas cirka 50–90 avbokningar dagligen. Nya tider för dessa operationer kommer att inbokas genast då det blir möjligt. 

För närvarande är cirka hälften av vårdavdelningskapaciteten på ÅUCS i bruk. Inom de olika ÅUCS-sjukhusen finns det cirka 900 bäddplatser. Då strejken inleddes, hemskrevs de patienterna vars hälsotillstånd tillät hemskrivning. 

På grund av situationen har en stor del av besöken som bokats till den psykiatriska öppenvården under denna vecka annullerats. De mest brådskande vårdbehoven inom öppenvården kommer att skötas. Psykiatrijouren arbetar vid ÅUCS Akuten. De psykiatriska avdelningarna i Åbo och Halikko arbetar med en kraftigt reducerad personal, och den barnpsykiatriska avdelningen är stängd.   

Den för närvarande tillgängliga personalstyrkan räcker till för att säkerställa brådskande dialysbehandlingar och kejsarsnittsoperationerna.

Laboratoriet koncentrerar arbetet på jourbehovet

Arbetet vid laboratoriet och bilddiagnostiken, till exempel röntgen, fortsätter endast vid ÅUCS stamsjukhus. Under strejken har laboratorieresurserna koncentrerats till den allra mest brådskande provtagnings- och analysverksamheten, det vill säga närmast på vårdavdelningarna och poliklinikerna.  

För denna vecka har antalet bokade provtagningstider vid ÅUCS laboratorier uppgått till flera tusen och dessa har framskjutits till tiden efter strejken. Administrationen arbetar med att öka tillgången på laboratorietjänster.

Av coronatesterna kan sjukhuset genomföra endast brådskande tester på vårdavdelningarna och poliklinikerna. 

Stockningar på akuten – uppsök din egna hälsocentral alltid då möjligt

Alla jourpatienter som uppsöker den gemensamma akutmottagningen tas emot på ÅUCS Akuten i stamsjukhuset. När det är strejk, fokuserar vi verksamheten på vården av patienter som har brådskande vårdbehov. 

Jourpatienterna tas emot i prioritetsordning och därför kan väntetiden för patienter med icke-brådskande ärenden uppgå till flera timmar. Vid vårdbehov rekommenderar vi användningen av hälsovårdscentralernas tjänster. 

Jourerna vid sjukhusen i Salo, Loimaa och Nystad har varit stängda sedan fredag 1.4. Vi informerar närmare om tidpunkten när de återgår till sin vanliga funktion då strejkläget tillåter. Vi beklagar besväret som dessa arrangemang innebär.

Patienter med allvarliga symtom ska uppsöka vård utan dröjsmål.

Telefonservicen är tyvärr stockad

ÅUCS Akuten och Omaolo-webbtjänsten kan tyvärr inte ge bedömningar av vårdbehov per telefon eller genom webben. . Telefonservicen för barn- och ungdomsjouren vid Fyrsjukhuset är ibland stockad och återuppringningar kan inte alltid genomföras. 

Jourtelefonnumren 02 313 8800 och 116 117 i vår region fungerar inte på grund av strejken.

Jourmottagningarna vid hälsocentralerna berörs inte av strejken och tar emot patienter.  Den som har icke-brådskande ärende ska i första hand kontakta sin egen hälsocentral. I nödfall, ring alltid 112.

 

Med ÅUCS sjukhus avses följande sjukhus:  stamsjukhuset i Åbo, Halikko sjukhus, Loimaa sjukhus, Orto Kirurgiska sjukhus, Reso sjukhus, Salo sjukhus, Åbolands sjukhus, och Vakka-Suomi sjukhus.

Ändrat : 5.4.2022 14:59
Skapad : 5.4.2022 13:30