Coronavirusvariant påträffad i Egentliga Finland

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har en person insjuknat i coronainfektion förorsakad av den nya virusvarianten. Fyndet påverkar inte anvisningarna som utfärdats gällande virusskydd.  Alla rekommendationer och instruktioner som getts tidigare är fortfarande i kraft och bör iakttas och följas så noga som möjligt.

 

Referens: Meddelande från Social- ochhälsovårdsministeriet 28.12.2020  

 

-          Spårning av infektionen har lyckats väl och personen som insjuknat i den nya virusvarianten har varit i karantän. Personer som kunde ha exponerats för infektionen har också försatts i karantän och remitterats för provtagning. Den insjuknade personen mår bra, berättar Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Samma skyddsåtgärder mot virussmitta gäller för den nya varianten som för andra coronavirusfomer: distansering, god handhygien och följ anvisningarna om rätt hostteknik och användning av munskydd – allt detta är fortfarande mycket viktigt.  Såsom alltid, ska alla som får symtom söka sig omgående för coronatestning.

 

-          Nu är tiodagarskarantän speciellt viktig för personer som kommer till Finland från annat land.  På det sättet undgår vi spridning av coronaepidemin.  Det är fortfarande viktigt att undvika närkontakt med andra människor, eftersom den nya virusvarianten smittar veterligen lättare än tidigare, poängterar Esa Rintala.

Mer än 10 000 coronaprover har analyserats under de senaste veckorna i Egentliga Finland.

-          Det är högst sannolikt att vår laboratoriediagnostik identifierar coronavirusvarianterna precis lika väl som alla andra fall av coronavirus.  De nya virusvarianterna som cirkulerar ute i världen har inte genomgått mutationer (förändringar) på det område i sin genuppsättning som används vid testerna.  På det gen-området har endast få förändringar konstaterats.  Vår målsättning är att utveckla diagnostiken ytterligare så att vi kan särskilja de olika coronavirusvarinaterna, säger överläkare Tytti Vuorinen som ansvarar för diagnostiken.

Enligt vad man vet för närvarande, biter coronavaccinet också mot eventuella virusvarianter.

Ändrat : 29.12.2020 10:20
Skapad : 28.12.2020 17:00