Västra cancercentrumet förstärks med stadig personal

Västra cancercentrumet fungerar på ett område som omfattar tre sjukvårdsdistrikt. Nu grundas två vakanser för fastanställningar vid cancercentrumet: en direktör och en utvecklingschef. Tills vidare har befattningarna skötts på deltid av två personer som arbetat vid cancercentrumet på sidan av sina ordinarie tjänster. Då verksamheten nu blivit etablerad finns det inte längre skäl till att sköta direktörens och utvecklingschefens uppgifter på viss tid och utan vakanser. 

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt idag (21.8.2018) att man grundar en direktörsbefattning och en utvecklingschefsbefattning vid cancercentrumet från och med 1.9.2018. 

Västra cancercentrumet är Egentliga Finlands, Satakundas och Vasa sjukvårdsdistrikts samt Åbo universitets gemensamma organisation. Den hör till Finlands Nationella cancercentrum tillsammans med fyra övriga lokala cancercentrum. Västra cancercentrumet fungerar administrativt under Åucs sjukhusdirektör. 

Västra cancercentrumet ansvarar för förebyggande av cancer, dess diagnostik, vård och rehabilitering samt för utvecklingen av cancerforskning och –utbildning på Åucs specialupptagningsområde. Dess uppgift är att  säkerställa och följa upp cancerpatienters jämlikhet inom vårdtillgången på området och följa upp diagnostiken och vårdkvaliteten. Dess uppgift är också att utveckla vården till att bli mer enhetlig samt att befrämja förverkligandet av högklassig forskning. Cancercentrumet deltar inte i den egentliga vården av patienter.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi   

Ändrat : 7.10.2019 12:14
Skapad : 22.8.2018 12:05