Vi vill höra din idé

Har Du en utmärkt idé eller ett förslag som skulle utveckla sjukhusets verksamhet? Förslaget kan vara ett nytt tillvägagångssätt eller en redan befintlig lösning på ett problem som du stött på vid Åbo universitetscentralsjukhus.
Alla förslag behandlas med jämna mellanrum. Lämna Ditt förslag via våra hemsidor här.  

Idé

Bild: Pixabay

Ändrat : 8.10.2019 09:35
Skapad : 10.8.2018 09:10