Vid Åucs har man hittat en, i Finland, ny virusvariant som påminner om den sydafrikanska varianten 

Coronainfektionen som spritt sig bland studenterna i Åbo har visat sig vara en sydafrikansk virusvariant.  Denna variant är inte densamma som den ursprungliga sydafrikanska virusvarianten utan förefaller att ha genomgått ytterligare mutationer.

Detta har framkommit i laboratorieundersökningar som utförts vid Åbo universitetscentralsjukhus, Åucs.  Fyndet leder inte till några åtgärder gällande rekommendationerna som är i kraft. Med tanke på att stävja och förebygga epidemin är det viktigt att identifiera virusvarianteran som smittar mycket lätt.

Hittills har varianten inte krävt sjukhusvård

Man har inte påvisat att sjukdomen som den nya, muterade sydafrikanska virusvarianten förorsakar skulle vara allvarligare är de sjukdomsformer som vi har nu. De som fått smittan har haft tämligen lindriga symtom och har inte behövt sjukhusvård.

– Det torde möjligtvis vara frågan om en ny variant av coronaviruset. Tills vidare har man inte påvisat att den nya sydafrikanska coronavarianten skulle ge svårare sjukdomsbild än den vanliga varianten. Inte en enda av de smittade behöver till exempel vård på Åucs, berättar överläkare Tytti Vuorinen som är överläkare i molekylbiologi och virologi vid Åucs. 

Coronavirusvarianterna smittar dock mycket lätt. Detta förklarar varför man konstaterat väldigt många smittor i smittklustern bland studenterna i Åbo, redan över 90 fall.

– Vi märkte att det måtte vara fråga om en virusmutation vilket vi bekräftade med så kallad gensekvensering som visade att detta virus inte endast hade de typiska dragen för den sydafrikanska coronavarianten utan också andra förändringar i sitt genom. Vi vet inte ännu varifrån denna variant härstammar, men detta blir klart senare, då vi undersökt virusets hela genom, berättar Tytti Vuorinen. 

En eventuell ny variant säkerställs senare

Samma förändringar har funnits i många prover som analyserats både av Åucs och vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Om det är frågan om en helt ny variant blir klart senare, sedan den så kallade hel-genomsekvenseringen blir klar. Ännu vet vi inte om denna nya, muterade virusvariant påträffats i andra länder än Finland. 

I praktiken får smittspårarna på Åucs Laboratorier omedelbart reda på om det gäller det vanligaste coronaviruset, som är den brittiska varianten. Om man misstänker att det är fråga om någon annan variant, måste ytterligare undersökningar göras. I detta fall fick läkarna och forskarna preliminär information om att det kunde gälla en ny virusvariant med hjälp av en teknik som kallas mutations-PCR. 

Sekvensering utfördes under de följande dagarna och resultatet bekräftades – det är en ny variant. Vid det kliniskt-mikrobiologiska molekylmikrobiologiska och virologiska laboratoriet i Åucs utförs kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att få coronadiagnostiken att betjäna smittbekämpningen så väl som möjligt.

Åbo stad reagerade snabbt på situationen

I Åbo har man lyckats väl med att bekämpa coronaepidemin lokalt. Begränsningsåtgärderna i staden har varit stränga i syfte att få coronaklustern bland studenterna under kontroll. Coronatestningar har utförts och utförs dagligen aktivt. 

– Det verkar som om smittfallen skulle avta. Läget uppföljs aktivt och samarbetet mellan olika myndigheter, högskolor och studentbostäder och deras hyresvärdar är fortgående, säger läkare Jutta Peltoniemi som ansvarar för smittskyddet i Åbo stad. 

 

Samma skyddsåtgärder mot virussmitta gäller för den nya varianten som för andra coronavirusformer: distansering, god handhygien, följ anvisningarna om rätt hostteknik och använd näs-munskydd – allt detta är fortfarande mycket viktigt.  Om symtom uppkommer, ska vederbörande omedelbart uppsöka ett testningsställe för corona.Bakgrund:

  • Vid Åucs analyseras dagligen ca 1700 coronaprover. Coronapendemin har påskyndat utvecklingen av coronadiagnostiken märkbart. 
  • Åucs har testat förekomsten av virusvarianter i alla coronaprover som tagits sedan början av mars.  Alla coronaprover genomgår först PCR-testning och på basis av resultatet får man genast veta om det eventuellt är frågan om den brittiska coronavarianten, ifall provet är positivt för coronavirus.   Om man misstänker att det är fråga om någon annan variant, måste ytterligare undersökningar göras.  Alla misstankar om avvikande varianter leder till sekvenseringsstudier, vilket betyder att virusets genetiska kod avläses. Denna teknik har gjort det möjligt att identifiera högsmittsamma virusvarianter på bara 3–7 dagar.
  • Mera i meddelandet 19.2.2021 (på finska).

Ändrat : 25.3.2021 12:45
Skapad : 24.3.2021 17:15