Utredning och behandling av patienter som kan ha Covid-19-coronavirusinfektion inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) uppdaterar spridningen på nätsidan Aktuellt om Covid-19-coronaviruset.

Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) har utkommit med anvisningar för befolkningen i fråga om Covid-19-viruset.

Mer information om coronavirusepidemin inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Om du blir sjuk

Om du misstänker att du har fått coronaviruset, gör först en symptomundersökning på www.omaolo.fi. Webbplatsen ger dig ytterligare instruktioner. Om du söker till ditt eget hälsocenter eller Åucs akuttjänst är det ytterst viktigt att alltid kontakta oss först via telefon innan du tar kontakt med läkarmottagningen eller jouren. Hälsocentralen ger anvisningarna per telefon.

Observera att provtagningen av patienter som misstänks ha Covid-19-coronavirusinfektion inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sker i hälsocentraler, drive-in-punkter eller Åucs Akutens jour, samt i jourenheterna vid närsjukhus. Den jourhavande läkaren på sjukhus eller hälsocentral avgör alltid behovet av koronaprov. Läkaren också ser till att du kommer att informeras om svaret.

Om du diagnostiseras med Covid-19-koronavirusinfektion blir du kontaktad av läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar undersöker dig vidare och fattar beslut om eventuella åtgärder.

I de flesta fall kräver Covid-19-coronavirusinfektion inte behandling på sjukhus utan man kan tillfriskna hemma. Hittills har cirka 10  procent av patienter inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt behövt sjukhusvård. Patienter som är inlagda på Åucs sjukhus placeras i privata rum för att avskilja dem från andra patienter. Vid behandling av patienter med Covid-19-coronavirusinfektion iakttas sedvanliga försiktighetsåtgärder och kontaktisolering.

Stoppa droppsmitta

Anvisningar om hur man hostar och nyser på rätt sätt.

Viruset sprids direkt från person till person i luften genom droppsmitta samt genom kontakt med ytor som innehåller slemsekret från någon som har sjukdomen. Den som insjuknat i en luftvägsinfektion med feber ska inte besöka sin arbetsplats och inte åka med kollektivtrafik. Om det gäller ett barn, får barnet inte föras till dagis eller skola.

Bäst undviker man smitta genom god handhygien. Detta betyder att man ska tvätta händerna med tvål efter snytningar och före måltiderna, då man rör sig ute på stan och efter att man åkt kollektivt. Om tillgång till handtvätt med tvål inte finns, kan handdesinfektionsmedel användas.

Eftersom viruset sprider sig från ögonen, munnen och näsan är det bäst att inte vidröra dessa ansiktsområden med orena händer. Droppsmitta undviks bäst genom att hosta och nysa i ärmen eller i en engångsnäsduk som täcker hela munnen.

Anvisningarna uppdateras hela tiden

Enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning vid Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt, laboratoriet för klinisk mikrobiologi och Åucs Akuten har utgett anvisningar åt hälso- sjukvårdspersonal om hur infektioner förorsakade av coronaviruset ska utredas och behandlas.

Anvisningar finns för nerladdning på sidan www.hoito-ohjeet.fi. Anvisningarna uppdateras i den takt ny information tillkommer.

 

Mer information: Enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning, Åucs, tel. 02 313 3598

Ändrat : 9.10.2020 15:19
Skapad : 4.2.2020 10:10