Utredning och behandling av patienter som kan ha Covid-19-coronavirusinfektion inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Coronavirusepidemin som fick sin början i staden Wuhan i Kina har spridit sig snabbt. Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) uppdaterar spridningen på nätsidan Aktuellt om Covid-19-coronaviruset.

Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) har utkommit med anvisningar för befolkningen i fråga om Covid-19-viruset. Man kallar viruset också 2019-nCoV ja SARS-CoV-2, men i Finland THL använder endast namnet Covid-19.

Om du nyligen har vistats i det nya coronavirusets epidemiområde eller varit i kontakt med en person med symtom som tyder på coronavirusinfektion, kontakta först din egen hälsocentral. Det är ytterst viktigt att alltid kontakta oss först via telefon innan du tar kontakt med läkarmottagningen eller jouren. Hälsocentralen ger anvisningarna per telefon

 anvisningar om hur man hostar och nyser på rätt sätt

Ladda Stoppa droppsmitta -poster

Viruset sprids direkt från person till person i luften genom droppsmitta samt genom kontakt med ytor som innehåller slemsekret från någon som har sjukdomen. Den som insjuknat i en luftvägsinfektion med feber ska inte besöka sin arbetsplats och inte åka med kollektivtrafik. Om det gäller ett barn, får barnet inte föras till dagis eller skola.

Bäst undviker man smitta genom god handhygien. Detta betyder att man ska tvätta händerna med tvål efter snytningar och före måltiderna, då man rör sig ute på stan och efter att man åkt kollektivt. Om tillgång till handtvätt med tvål inte finns, kan handdesinfektionsmedel användas.

Eftersom viruset sprider sig från ögonen, munnen och näsan är det bäst att inte vidröra dessa ansiktsområden med orena händer. Droppsmitta undviks bäst genom att hosta och nysa i ärmen eller i en engångsnäsduk som täcker hela munnen.

Anvisningarna uppdateras hela tiden

Enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning vid Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt, laboratoriet för klinisk mikrobiologi och Åucs Akuten har utgett anvisningar åt hälso- sjukvårdspersonal om hur infektioner förorsakade av coronaviruset ska utredas och behandlas.

Anvisningar finns för nerladdning på sidan www.hoito-ohjeet.fi. Anvisningarna uppdateras i den takt ny information tillkommer.

Observera att provtagningen av patienter som misstänks ha coronavirusinfektion inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sker i Åucs Akutens jour, samt i jourenheterna vid närsjukhus och vissa hälsocentraler t.ex. i Åbo. Den jourhavande läkaren på sjukhus eller hälsocentral avgör alltid behovet av koronaprov.

 

Mer information: Enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning, Åucs, tel. 02 313 3598

Ändrat : 4.6.2020 08:06
Skapad : 4.2.2020 10:10