Åucs förstärker sin personal

Meddelande från sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 30.1.2018

Åbo universitetscentralsjukhus kan i fortsättningen vårda sina patienter ännu bättre än förr eftersom sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt att omvandla 47 läkar- och sjukskötartjänster till ordinarietjänster. Dessa har tidigare skötts huvudsakligen med tillfälliga arbetsavtal eller som köpta tjänster.

– Förändringarna i patientmängden som uppstått i och med jourförnyelsen, centralisering av vissa funktioner på nationell nivå och utvecklingen av nya vårdformer har inte fördelats jämnt på alla enheter, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen. Problemet har lösts med interna personalförflyttningar, men man har också varit tvungen att anställa ny personal och använda köpta tjänster.  Genom att omvandla tillsvidareanställningar till ordinarie anställningar strävar vi till att också i framtiden trygga god kunskap och få personalen engagerad i Åucs verksamhet. Tävlingen om sakkunnig personal har redan inletts.

De mest betydelsefulla tilläggen uppstår i vården med hjärtpatienter, inom vilken 13 sjukskötare och en klinisk vårdexpert. Också för cancervården anställer Åucs ordinarie specialistläkare och sjukskötare  till olika verksamhetsområden. Jourbehovens förändringar syns enligt Virolainen inom gastroenterologiska kirurgin, neurologin och neurokirurgin.

För avbildningsundersökningar anställs två läkare i specialtjänstgöring och en sjukhusfysiker med ordinarie arbetsanställningar.

Till de ordinarie anställningarna ingår också en specialistläkare inom hematologi och en inom klinisk genetik. Till barnlöshetsvården får vi en till ordinarie sjukhuscellbiolog. För Åucs närsjukhus anställs en näringsterapeut och två psykologer till neuropsykologtjänsterna i ordinarie anställningsförhållanden.

Läkemedelsförsörjningen förstärks med en arbetstagare på deltid inom avdelningsfarmacin.

Vi anställer också en till ordinarie översättare i synnerhet på grund av de översättningar som behövs för våra patienter från Vasa och Åland. Sairaaloiden suuronnettomuus- ja valmiussuunnitelmien omaksumista tehostetaan turvallisuuskouluttajalla.

Åucs personal minskade med 126 arbetstagare från år 2013 till år 2017. Tack vare effektivare verksamhet har Åucs klarat av att vårda 4,3 procent mer patienter, fastän behandlingarna samtidigt blivit alltmer krävande.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 25.9.2019 13:54
Skapad : 30.1.2018 12:55