Femårsresultat av banbrytande kirurgiforskning:

Lindrig blindtarmsinflammation botas effektivt och tryggt med antibiotika – resultaten håller sig under långtidsuppföljning

De flesta patienterna har behandlats effektivt och tryggt med antibiotika utan operation enligt resultaten av en uppföljningsstudie i fem år. Ju längre tid sedan blindtarmsinflammationen sköttes med antibiotika, desto mer sällan återkommer den.

Akut blindtarmsinflammation eller misstanke om sådan är den vanligaste orsaken till operation under jourtid. I Finland utförs cirka 6000 blindtarmsoperationer årligen. I praktiken finns det två typer av blindtarmsinflammation. Den vanligare typen är lindrig och leder inte till bristning av blindtarmen.

År 2015 påvisade den finländska flercenterstudien APPAC (APPendicitis ACuta = akut blindtarmsinflammation) att de flesta patienterna kan behandlas med antibiotika, om blindtarmsinflammationen är lindrig och okomplicerad.  Dessa blindtarmsinflammationer behöver inte kirurgisk behandling, vilket minskar patientens sjuklighet och sparar hälsovårdsutgifter.

Dosentti Paulina Salminen, Tyks

APPAC-undersökningens ansvariga läkaren är docent Paulina Salminen, överläkare för jourkirurgin. (Photo: Nadine Karell)

 

– Patienterna i studien har nu uppföljts i fem års tid, och långtidsresultaten ger samma resultat. Långtidsresultaten är av stor betydelse globalt ur patientvårdens synvinkel och ur den sjukvårdsekonomiska synvinkeln, berättar docent Paulina Salminen vid Åucs.

Såväl den ursprungliga APPAC-undersökningen som dess uppföljning leds från Åucs, där den ansvariga läkaren är docent Paulina Salminen, överläkare för jourkirurgin. Uppföljningsstudien omfattar 256 blindtarmspatienter som behandlats enbart med antibiotika samt 272 patienter som behandlas med blindtarmsoperation.  Uppföljningen har skett vid sex sjukhus i Finland och den har pågått i fem års tid. Av sjukhusen är tre universitetssjukhus (Åbo, Tammerfors och Uleåborg) och tre är centralsjukhus (Jyväskylä, St. Michel och Seinäjoki). 

– Återfallen av blindtarmsinflammation minskade betydligt ju längre uppföljningen pågick, merparten av återfallen inträffade inom ett och ett halvt år efter behandlingen. Under en uppföljningstid på fem år visade det sig att behandlingen med antibiotika hade varit effektiv och trygg, då totalt 61 procent av patienterna inte behövde opereras. 

Dessa långtidsresultat visar att antibiotika är ett beaktansvärt alternativ till operation, då det gäller behandling av okomplicerad blindtarmsinflammation. Det är uppenbart att frågan om hur detta fynd kunde utnyttjas i praktiken är värd ytterligare forskning.

– Med tanke på sjukligheten som operationer medför och på kostnaderna är det till stor nytta om operationer som egentligen är onödiga för såväl patienter som samhället kunde undvikas. Det vore också viktigt att de enorma resurser som krävs för att hålla operationssalar i gång för jourmässiga blindtarmsoperationer (världens vanligaste jouroperation) kunde överlåtas för annan verksamhet, förklarar docent Salminen.

Åucs har understött APPAC-undersökningen med forskningsmedel som beviljats av finska staten.

--------------------------------------------------------------------

Publikation:

Paulina Salminen, M.D., Ph.D., Risto Tuominen, M.P.H., Ph.D.; Hannu Paajanen, M.D., Ph.D., Tero Rautio, M.D., Ph.D., Pia Nordström, M.D., Ph.D., Markku Aarnio, M.D., Ph.D., Tuomo Rantanen, M.D., Ph.D., Saija Hurme, M.Sc., Johanna Virtanen, M.D., Ph.D., Jukka-Pekka Mecklin, M.D., Ph.D., Juhani Sand, M.D., Ph.D., Airi Jartti, M.D., Ph.D., and Juha M. Grönroos, M.D., Ph.D.: Five-year Follow-Up of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Acute Appendicitis in the APPAC Randomized Clinical Trial JAMA 2018.

Docent Paulina Salminen är överläkare vid Åucs och ledare och ansvarig forskare för APPAC-studien. Också professor Juha Grönroos, överläkare vid Åucs, har varit ansvarig för studien. 

Övriga medlemmar i forskningsgruppen är professor Hannu Paajanen (St. Michel), docent Tero Rautio (Uleåborg), med dr Pia Nordström (Tammerfors), docent Markku Aarnio (Jyväskylä), docent Tuomo Rantanen (Seinäjoki, numera  Kuopio), professor Risto Tuominen (Åbo universitet och universitet i Windhoek, Namibia), professor Juhani Sand (Tammerfors, numera  Lahtis), professor Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä), docent Airi Jartti (Uleåborg), med dr Johanna Virtanen (Åbo) och biostatistiker Saija Hurme (Åbo universitet).

 

Detta pressmeddelande skrevs av Tuula Vainikainen, medicinsk redaktör och vetenskapsredaktör.  Hon bistår Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i kommunikationsfrågor kring forskning och vetenskap.  

Ändrat : 27.9.2018 08:14
Skapad : 26.9.2018 10:20