Egentliga Finlands coronagrupp vill ha ordning i användningen av munskydd

Egentliga Finland är kvar i accelerationsfasen. Landskapets coronakoordineringsgrupp vill införa stränga rekommendationer för användningen av näs-munskydd inom regionen. Gruppen anser att det bästa sättet att hindra den snabba spridningen av coronavirussjukdomen är att höja vaccinationstäckningen. Gruppen förordar att intervallet mellan de två coronavaccinationerna förkortas till åtta veckor.  Grundskolorna, yrkesläroverken, gymnasierna och högskolorna kan inleda sin undervisningsverksamhet i form av närundervisning.
 

Antalet coronafall i Egentliga Finland har tagit ett kraftigt kliv uppåt.  Senaste vecka konstaterades totalt 347 coronasmittor inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Bara under veckoslutet 23.–25.7.21 noterades inte mindre än 186 coronasmittor inom regionen.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 104,1 (THL 26.7.21). Den nittonde juli var incidensen 66,6.  Andelen positiva coronatestresultat av alla testningar är nu 3,6 procent från 2,6 procent 19 juli.

Invånarna i Egentliga Finland smittas nu av inhemska smittkällor.  De flesta smittorna sker i umgänge med andra människor inom närkretsen och inom familje- och kamratkretsen.  Av smittorna sker 60 procent hos 15–29-åringar. Antalet smittor och exponeringar i nattlivet och vid utomhuskonserter fortsätter att vara högt.  Också sommarstugekalas har bidragit till smittökningen.

– Ungdomarna har dock varit väldigt initiativrika och självmant meddelat sin närkrets om att de fått coronasmitta.  Detta har varit till stor hjälp för smittspårningen.  De förtjänar ett stort tack för detta, berömmer överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Åucs.

– Antalet coronafall i Egentliga Finland har dock stigit till samma nivå som i november i fjol. Då var det en stor smittvåg som sköljde över oss och pandemin kom in i spridningsfasen.  Vi är på god väg och med fart åt samma håll nu, varnar Rintala.

Lyckligtvis har dock behovet av sjukhus- och intensivvård inte ökat.  För närvarande är fem patienter intagna på sjukhusvård p.g.a. coronainfektion.

– De som vaccinerats har knappt alls fått smittan eller behövt sjukhusvård.  Inga coronadödsfall har registrerats i Egentliga Finland på två veckor, säger Rintala.

Använd munskydd – hindra spridningen av deltavarianten som smittar lätt

Coronakoordineringsgruppen går nu ut med budskapet att munskydd ska användas i alla sammanhang.  

– Coronakoordineringsgruppen anser att det är ytterst viktigt att använda ansiktsmasker. Gruppen diskuterade också frågan om munskyddstvång. Vår gällande lagstiftning känner inte till begreppet tvångsmässig användning av munskydd. Gruppen stannade för omfattande rekommendation för användning av ansiktsmask, berättar Rintala.

Gruppen rekommenderar att hela Egentliga Finland följer THL:s rekommendation för användning av munskydd på det sätt som rekommenderas under spridningsfasen som är den strängaste rekommendationen. 

Munskydd bör alltid användas i kollektivtrafik och andra offentliga transportmedel, i offentliga inomhusutrymmen och vid offentliga tillställningar och evenemang samt i skolor och läroverk.  I Egentliga Finland rekommenderas munskydd från och med grundskolans fjärde klass.  Rekommendationen om munskydd gäller också för arbetsgemenskaper där flera personer arbetar eller vistas i samma utrymmen.

Vaccinationstäckningen måste bli bättre

Det väsentliga sättet att underlätta coronaläget i Egentliga Finland är att öka vaccinationstäckningen.
– Vaccination av befolkningen är det enda sättet att kväsa pandemin. Vi måste få bättre fart på vaccinationsarbetet inom vår region, och detta på grund av att deltavarianten smittar så lätt och snabbt.  Vaccinationsarbetet är en tävling där vi vill utgå som segrare, konstaterar Rintala.

Koordineringsgruppen förordar en förkortning av vaccinationsintervallet mellan den första och andra coronavaccinationen från 12 veckor till 8 veckor, förutsatt att resurserna för detta är tillräckliga i kommunerna. Dessutom rekommenderar gruppen att kommunerna inför olika sorters pop up-vaccinationslösningar, vilket skulle göra det lättare att få vaccinet så lätt som möjligt.

– Kanske detta skulle sätta sprutt på de yngre vuxna vilka ännu grubblar på att låta vaccinera sig.  Då det går att få vaccinet utan tidsbeställning, sjunker tröskeln att ta vaccinet.  Rintala vet att erfarenheterna i kommunerna talar för detta.

Skolarna inleder med närundervisning

Koordineringsgruppen anser det vara viktigt att grundskolorna, yrkesläroverken, gymnasierna och högskolorna inleder höstterminen med närundervisning.

– Vi vill in i det sista att skoleleverna och studenterna sitter på skolbänken. Distansundervisning är den absolut sista lösningen, säger Rintala.
 Koordineringsgruppen poängterar särskilt att munskydd ska användas vid alla undervisningsmoment från och med grundskolans klass 4. Rekommendationen kan dock övervägas i kommunerna.

Coronaläget utveckling uppföljs kontinuerligt. Rekommendationerna kan justeras med kort varsel om epidemiläget så kräver. Nästa gång coronaläget senast bedöms för Egentliga Finlands del är nästa tisdag 2.8.2021, då coronakoordineringsgruppen möts nästa gång.

Ändrat : 27.7.2021 14:25
Skapad : 27.7.2021 12:15