Meddelanden

 

 

Projektledarna för välfärdsområdets beredningsorganisation har utsetts – härnäst rekryteras projektcheferna och projektpersonalen 15.10.2021 09:31:03
Jourbesök av seniorer med en helhetslägesbedömning av akutgeriatriteamet ger stöd för den fortsatta primärvården 15.10.2021 07:31:08
Fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt konstituerar sig på tisdagen 30:e november13.10.2021 05:15:00
Oron på ÅUCS stiger – coronabelastningen ökar 12.10.2021 12:30:25
ÅUCS Fyrsjukhus byggdes färdigt enligt tidtabell11.10.2021 06:00:10
Intensivvården vid Åbo universitetscentralsjukhus – nationell toppkvalitet8.10.2021 11:00:15
ÅUCS barn- och ungdomsklinik skär ner på den icke-brådskande vården på grund av hård belastning8.10.2021 10:45:18
Den första ÅUCS forskar och vårdar-livesändningen på svenska handlade om cancer hos kvinnor6.10.2021 07:52:25
Coronaläget förvärras åter i Egentliga Finland 5.10.2021 11:45:08
​Hälsa genom forskning: Coronatest för eget bruk konstruerades i ilfart i Åbo29.9.2021 07:30:27
Coronaläget väcker fortfarande oro i Egentliga Finland 28.9.2021 10:46:00
Boostervaccinering av personalen vid Egentliga Finlands sjukvardsdistrikt inleds nasta vecka 23.9.2021 05:00:36
Temporärt beredningsorgan för personalfrågor inför det blivande välfärdsområdet har utnämnts 22.9.2021 13:45:18
Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förbereder åtgärder till ett värde av 9,7 miljoner euro i budgeten för år 2022 för att balansera ekonomin22.9.2021 06:00:24
Coronakoordineringsgruppen: vi kan återvända till våra arbetsplatser i oktober21.9.2021 10:45:00
Barn under 12 år behöver inte längre coronatestas om symtomen är lindriga 20.9.2021 08:00:00
I Egentliga Finlands kommuner kan man nu ge den tredje coronavaccindosen till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar17.9.2021 10:00:19
Juhani Knuuti belönas för sitt outtröttliga arbete som hälsoupplysare16.9.2021 12:30:00
Serviceavbrott på webbsidan vsshp.fi på lördag 18.9.202115.9.2021 11:45:00
Coronaepidemin stampar fortfarande på stället i Egentliga Finland – vaccination skyddar individen mot allvarlig sjukdom14.9.2021 11:00:00
ÅUCS forskar och vårdar första gången som en livesändning på svenska: Hur botas cancer hos kvinnor?14.9.2021 06:50:00
Patientsäkerhetsveckan firas på ÅUCS13.9.2021 06:45:46
Blir arbetsgivare för ca 21 000 proffs inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet Temporärt förvaltningsorgan tillsatts, ska skapa Egentliga Finlands välfärdsområde 8.9.2021 10:30:27
Coronaläget i Egentliga Finland stampar på stället7.9.2021 10:45:00
Kriterierna för coronatestning uppdaterades i Egentliga Finland2.9.2021 11:15:00
Hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet framskrider i Egentliga Finland: det temporära välfärdsområdets beredningsorgan har tillsatts 2.9.2021 07:45:00
Säkerhetsavstånd och munskydd behövs fortfarande31.8.2021 10:15:00
Mässlingsfall igen i Åbo 30.8.2021 18:15:00
Hälsa genom forskning: Corona stängde gränser och sysselsatte virologerna 26.8.2021 07:15:00
Unga vuxna har behövt sjukhusvård på grund av corona – de flesta ovaccinerade 24.8.2021 11:00:00
Mässlingsfall i Åbo: Exponerade kontaktas under veckoslutet20.8.2021 15:00:00
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände för sin del sammansättningen av det temporära beredningsorganet för social- och hälsovårdsreformen17.8.2021 13:30:00
"Vi hoppas att situationen lugnar sig om vi följer gällande rekommendationer"17.8.2021 10:45:21
Jyrki Heikkilä utsedd till direktör för verksamhetsområdet psykiatri vid ÅUCS17.8.2021 10:00:22
Kaj Metsärinne utnämnd till direktör för medicinska verksamhetsområdet vid ÅUCS17.8.2021 09:45:25
De flesta som behöver sjukhusvård är inte vaccinerade mot coronaviruset 10.8.2021 10:15:58
Egentliga Finland övergår till spridningsfasen idag3.8.2021 08:45:35
Åucs forskar: Med artificiell intelligens förstår vi allt bättre sambandet mellan tobak och cancer1.8.2021 09:00:00
Egentliga Finlands coronagrupp vill ha ordning i användningen av munskydd27.7.2021 09:15:12
Coronakoordineringsgruppen vill få restaurangsmittorna under kontroll20.7.2021 10:45:36
Egentliga Finland kvar i accelerationsfasen. Smittorna ökar bland de yngre14.7.2021 11:00:00
Egentliga Finland övergår idag till accelerationsfasen8.7.2021 09:45:00
Nytt elektroniskt styrsystem ersätter besvärlig telefontrafik för att hitta vårdavdelningsplats för behövande5.7.2021 07:15:00
Coronaläget har åter försämrats snabbt i Egentliga Finland2.7.2021 11:01:00
Inte en enda coronapatient vårdats på ÅUCS sjukhus på en vecka22.6.2021 09:00:11
ÅUCS Fyrsjukhus skimrar färdigt byggt i horisonten17.6.2021 09:45:00
ÅUCS inför ordinarie tjänsteförhållanden i stället för tillfälliga16.6.2021 11:00:00
Är du på väg till Finland? Egentliga Finland tar i bruk den digitala tjänsten Finentry som visar vägen till coronatestning med snabbt svar 16.6.2021 05:30:00
Laboratoriets provtagningstjänst vid ÅUCS Stamsjukhus koncentreras till T-sjukhuset 15.6.2021 14:00:32
Utvärderingsberättelsen för år 2020 har utkommit15.6.2021 13:15:00


 

Päivitetty: 15.4.2021 14:43

 Rajaa tiedotteita