Sjukvårdsdistriktet vill förnya behandlingen på vårdavdelningarna och skapa familjecentraler

Vårdreformen erbjuder en möjlighet att förnya behandlingen på vårdavdelningarna i hela landskapet. Genom att föra samman olika vårdavdelningars kapacitet kan man utnyttja dess resurser effektivare och patienten kan komma till rätt vårdinstans snabbare för att få den bästa specialsjukvården eller rehabiliteringen.

Förnyelsen av vårdkedjan som berör vårdavdelningarna hör ihop med förberedandet av vårdreformen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. I vårdreformen skulle Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) flyttas till att bli en del av landskapets social- och hälsovårdsaffärsverk såsom också övriga sjukhus- och vårdavdelningstjänster från hälsocentralerna och Åbo stad.

Sjukvårdsdistriktets styrelse behandlar förberedelseplanen för vård- och landskapsreformen på sitt möte på tisdag.

Flera av sjukvårdsdistriktets ledande tjänsteinnehavare arbetar under början av detta år deltid eller heltid i projektet som leds av Egentliga Finlands förbund, där man förbereder sig för vård- och landskapsreformen.

­ – Nu vore det hög tid att sammanföra hela landskapets specialsjukvård. Hos oss på Åucs är  väntetiden till vården kortast i landet i medeltal. Det vore fint om alla invånare i landskapet som behöver specialsjukvård skulle få utnyttja vården. Vi vill vara med och bygga social- och hälsovårdstjänster, genom vilka ett mångsidigt stöd av specialsjukvård skulle finnas tillgängligt vid social- och hälsovårdscentraler, säger Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Enligt Virolainen skulle det bästa alternativet för patienten vara ifall endast en aktör ansvarade över vårdkedjan fastän vården skulle förverkligas på olika ställen: på sjukhus, inom öppenvården eller i hemmet.

Mer kundorienterade tjänster för familjerna

I social- och hälsovårdsreformen strävar man efter integration av social- och hälsovårdstjänsterna. Ett exempel på detta är sjukvårdsdistriktets plan på familjecentraler som skulle kombinera många tjänster som behövs av barn, ungdomar och familjer.

– Verksamhet på familjecentraler, i samarbete med proffs inom sociala tjänster, skulle göra tjänsterna mer kundorienterade än vad de är idag. På det här sättet kunde man riva ner gamla skiljemurar, säger verksamhetsområdesdirektör Heikki Lukkarinen från Barn- och ungdomskliniken.

Barnläkare, barnneurologer och till exempel barnpsykiatrer deltar i koordineringen av hälsovårdstjänster med låg tröskel inom den öppna hälsovården.

– Förnyelseplanerna stöder sjukvårdsdistriktets strategi, som vi uppdaterar som bäst. Vad som än händer med lagförslaget vill vi sträva efter att det ska bli lättare att få vård och att vi kunde erbjuda smidigare tjänster, konstaterar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Setälä påminner om att fastän Åucs Stamsjukhus är kärnan i verksamheten, kommer också nätverket av närsjukhusen i fortsättningen att erbjuda mångsidiga specialsjukvårdstjänster.

– Då vår personal rör sig på landskapets område kommer vårdkedjornas enhetlighet och jämlikhet att förverkligas också via det. Kunskapen och yrkesskickligheten går dit människorna går, betonar Setälä.

 

Tilläggsuppgifter:

Sjukvårdsdistriktets förslag till vårdreformplan till styrelsen och dess bilagor kan du läsa på internet (på finska)

Ändrat : 2.3.2018 12:40
Skapad : 2.3.2018 12:35