Egentliga Finland övergår idag till accelerationsfasen

Coronaläget i Egentliga Finland har ytterligare försämrats och regionen övergår nu idag 8.7.2021 till accelerationsfasen.  Övergången innebär vissa åtstramningar till de regionala rekommendationerna. Rekommendationerna för Egentliga Finland följer de nationella rekommendationerna.

Coronaläget i Egentliga Finland har försämrats snabbt och därför beslöt den regionala coronakoordineringsgruppen i morse att regionen övergår till accelerationsfasen från och med torsdag 8.7.2021. Dock vill man begränsa vardagen och näringslivet i Egentliga Finland så litet som möjligt.

– Smittorna i början av sommaren härstammande ursprungligen utomlandsifrån. Nu kommer inte mindre än 80 procent av smittorna från lokala smittkällor. Åucs infektionsläkare Harri Marttila berättar att antalet smittor som inte kunnat spåras och so alltså är av okänt ursprung har inte varit så högt som nu på två månader.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt var 44,7 (THL 7.7.21). Den första juli var incidensen 27,4. Andelen positiva coronatestresultat är nu 1,9 procent jämfört med drygt 2 procent i början av juli.

– Vi gör tillsammans allt i vår makt för att undgå en övergång till spridningsfasen. Då vi bedömer risken för spridningsfasen, kommer vi framöver att poängtera särskilt belastningen på sjukhusen, berättar chefsöverläkaren för sjukvårdsdistriktet Mikko Pietilä.

Koordineringsgruppen: rekommendationerna stramas åt

Då Egentliga Finland övergår till accelerationsfasen, betyder detta att de regionala rekommendationerna stramas åt. Rekommendationerna för Egentliga Finland följer de nationella rekommendationerna.  Rekommendationerna för accelerationsfasen har senast varit i kraft i maj.

Rekommendationer som ändras p.g.a. accelerationsfasen

 • Användningen av offentliga och privata kundutrymmen och andra utrymmen kan begränsas under accelerationsfasen. Koordineringsgruppen fann inte att sådant behov skulle föreligga för närvarande.  Inom verksamhetsutrymmena måste man dock undvika kontakt med andra människor, då antalet personer i ett begränsat utrymme inomhus överstiger 10 och i ett begränsat utrymme utomhus överstiger 50 personer.
 • Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland fattar beslut om antalet deltagare i offentliga tillställningar och evenemang.Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland kommer att utfärda beslut om begräsningar till sammankomster inom kommunerna Åbo, Salo, Reso, St Karins och Pargas områden för tiden 9.7.-8.8.2021.
  • Deltagare och grupper måste undvika kontakt med varandra, då antalet personer inomhus överstiger 10 och då antalet personer i ett begränsat utrymme utomhus överstiger 50 personer.
  • De som arrangerar evenemang är förpliktade att följa hygienföreskifterna enlig paragraf 58 c i smittskyddslagen, vilket betyder arrangemang av evenemang på ett hälsosäkert sätt. 
  • Samma rekommendation gäller privata och offentliga evenemang.
 • Näs-munskydd bör användas alltid då det är svårt att undvika närkontakt.
 • Närkontakt ska undvikas mellan vuxna deltagare i hobbyverksamhet inomhus.  Deltagarna ska undvika närkontakt med varandra då antalet personer som befinner sig inomhus överstiger 10 och antalet personer som vistas i begränsade utrymmen utomhus överstiger 50.
 • Den nationella rekommendationen för accelerationsfasen gällande distansarbete tas i användning.
 • I högskolor ska undervisningen arrangeras så att deltagarna undviker närkontakt då antalet personer inomhus överstiger 10 och antalet personer i ett begränsat utrymme utomhus överstiger 50 personer.
 • Vaccinationstäckningen vid institutioner med heldygnsomsorg är god.   Besökspraxisen vid dessa institutioner bibehålls därför oförändrad.

Ökänd vaccinationstäckning betyder lättnader

Vaccinationerna i Egentliga Finland framskrider enligt förväntningarna.  Trots de trista nyheterna förra veckan, nådde vi viktiga milstolpar vad gäller coronavaccineringarna.

– Sextio procent av befolkningen i Egentliga Finland har nu fått åtminstone en vaccindos och 22 procent har fått två. Antalet personer som är fullt vaccinerade ökar stadigt.  Detta inger hopp om bättre tider, säger Harri Marttila.

– Trots att coronaviruset grasserar bland befolkningen i Egentliga Finland, har inte behovet av sjukhusvård ökat kännbart.  Detta beror delvis på vaccinationerna.  Det är viktigt att vaccinationsarbetet går vidare, då detta är vägen ut ur pandemin för oss.  Ju flera av oss tar båda vaccindoserna desto mera avtar behovet för åtstramningar av begränsningarna, säger Marttila.

Ändrat : 15.7.2021 13:24
Skapad : 8.7.2021 12:45